Zanik nerwu wzrokowego jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego – opis przypadku.
Autorzy: Małgorzata Danowska, Marta Wyszyńska, Maria Wolniewicz, Wojciech Hautz.

Optic Nerve Atrophy as a Complication of Acute Otitis Media – Case Report. Wydanie 3/2020str. 52 - 55 Autorzy: Małgorzata Danowska1, Marta Wyszyńska1, Maria Wolniewicz2, Wojciech Hautz1. 1. Klinika Okulistyki…

Czytaj dalejZanik nerwu wzrokowego jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego – opis przypadku.
Autorzy: Małgorzata Danowska, Marta Wyszyńska, Maria Wolniewicz, Wojciech Hautz.

Aktualizacja leczenia jaskry w obszarze farmakoterapii.
Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek, Marta Hajduga-Szewczyk.

Update on Glaucoma Treatment in the Field of Pharmacotherapy. Wydanie 3/2020str. 50 - 51 Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Marta Hajduga-Szewczyk1 1. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego…

Czytaj dalejAktualizacja leczenia jaskry w obszarze farmakoterapii.
Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek, Marta Hajduga-Szewczyk.

Jakość życia pacjenta leczonego z powodu jaskry – jak na skuteczność leczenia wpływają rodzaj terapii i środki konserwujące zawarte w lekach.
Autorzy: Bartosz M. Woźniak, Anna Rypniewska, Anna Kamińska.

Quality of Life of Glaucoma Patient – Influence of Therapy Type, Preservatives on Treatment Efficiency. Wydanie 3/2020str. 45 - 49 Autorzy: Bartosz M. Woźniak1, Anna Rypniewska1, Anna Kamińska1,2 1. Samodzielny…

Czytaj dalejJakość życia pacjenta leczonego z powodu jaskry – jak na skuteczność leczenia wpływają rodzaj terapii i środki konserwujące zawarte w lekach.
Autorzy: Bartosz M. Woźniak, Anna Rypniewska, Anna Kamińska.

Styl życia pacjenta a ryzyko postępu neuropatii jaskrowej.
Autorzy: Anna Kamińska, Maria Guszkowska, Marcin Marszałek

Lifestyle and the Risk of Glaucomatous Neuropathy Proression. Wydanie 3/2020str. 40 - 44 Autorzy: Anna Kamińska1,2, Maria Guszkowska1, Marcin Marszałek1 1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie.Kierownik: prof. dr…

Czytaj dalejStyl życia pacjenta a ryzyko postępu neuropatii jaskrowej.
Autorzy: Anna Kamińska, Maria Guszkowska, Marcin Marszałek

Zastosowanie mikropulsowej przeztwardówkowej laseroterapii u chorych na jaskrę – przegląd literatury
Autorzy: Marta Hajduga-Szewczyk, Sebastian Sirek, Ewa Mrukwa-Kominek.

Application of Micropulse Transcleral Laser Therapy in Glaucoma Patients – a Literature Review. Wydanie 3/2020str. 38 - 39 Autorzy: Marta Hajduga-Szewczyk1, Sebastian Sirek1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego…

Czytaj dalejZastosowanie mikropulsowej przeztwardówkowej laseroterapii u chorych na jaskrę – przegląd literatury
Autorzy: Marta Hajduga-Szewczyk, Sebastian Sirek, Ewa Mrukwa-Kominek.

Nowości w diagnostyce jaskry – czy można realnie ocenić ryzyko wystąpienia jaskry?
Autorzy: Małgorzata Ryk, Alina Szewczuk, Anna Zaleska-Żmijewska

New Trends in Glaucoma Diagnosis and Risk Assessment. Wydanie 3/2020str. 29 - 33 Autorzy: Małgorzata Ryk1,2, Alina Szewczuk1, Anna Zaleska-Żmijewska1,2 1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie.Kierownik: prof. dr…

Czytaj dalejNowości w diagnostyce jaskry – czy można realnie ocenić ryzyko wystąpienia jaskry?
Autorzy: Małgorzata Ryk, Alina Szewczuk, Anna Zaleska-Żmijewska

Nowości w leczeniu farmakologicznym jaskry.
Autorzy: Katarzyna Samelska, Magdalena Kupis, Anna Zaleska-Żmijewska.

The Novelties in Glaucoma Pharmacotherapy. Wydanie 3/2020str. 25 - 28 Autorzy: Katarzyna Samelska, Magdalena Kupis, Anna Zaleska-Żmijewska Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik: prof. dr hab.…

Czytaj dalejNowości w leczeniu farmakologicznym jaskry.
Autorzy: Katarzyna Samelska, Magdalena Kupis, Anna Zaleska-Żmijewska.

Jaskra wtórna do nowotworów wewnątrzgałkowych.
Autor: Bożena Romanowska-Dixon

Glaucoma Secondary to Intraocular Tumors. Wydanie 3/2020str. 22 - 24 Autor: Bożena Romanowska-Dixon Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.Kierownik: prof. dr…

Czytaj dalejJaskra wtórna do nowotworów wewnątrzgałkowych.
Autor: Bożena Romanowska-Dixon

Jaskry wtórne vs jaskry pierwotne – omówienie różnic w diagnozowaniu i postępowaniu terapeutycznym.
Autorzy: Magdalena Kupis, Katarzyna Samelska, Anna Zaleska-Żmijewska

Secondary Glaucomas – Diagnosis and Treatment in Comparison with Primary Glaucomas. Wydanie 3/2020str. 15 - 21 Autor: Mariusz Rowiński Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny…

Czytaj dalejJaskry wtórne vs jaskry pierwotne – omówienie różnic w diagnozowaniu i postępowaniu terapeutycznym.
Autorzy: Magdalena Kupis, Katarzyna Samelska, Anna Zaleska-Żmijewska