Plan Wydawniczy Oftal 2020

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA
(4 wydania):

Nr 1: Chirurgia aparatu ochronnego i oczodołu.

Redaktor wydania: prof. Dariusz Kęcik.
Termin nadsyłania artykułów – 15.02.2020r.

Nr 2 Chirurgia soczewki.

Redaktor wydania: prof. Ewa Mrukwa-Kominek.
Termin nadsyłania artykułów – 15.04.2020r.

Nr 3 Nowotwory powierzchni oka.

Redaktor wydania: prof. Bożena Romanowska-Dixon.
Termin nadsyłania artykułów – 15.06.2020r.

Nr 4 Transplantologia w okulistyce.

Redaktor wydania: Jacek P. Szaflik.
Termin nadsyłania artykułów – 15.09.2020r.

Wysyłka artykułów

Artykuły należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@okulistyka.com.pl
(wskazane jest upewnienie się, że praca wpłynęła bez przeszkód).

Prosimy o przestrzeganie ww. terminów nadsyłania artykułów – redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania prac, które wpłyną po określonym czasie.

PRZESTRZEGAMY PRAW AUTORSKICH, MATERIAŁ ILUSTRACYJNY WYKORZYSTANY W ARTYKUŁACH MUSI POCHODZIĆ ZE ZBIORÓW AUTORÓW, W INNYM PRZYPADKU NA ROZPOWSZECHNIANIE NIEZBĘDNA JEST ZGODA JEGO WŁAŚCICIELI ORAZ WYDAWCÓW CZASOPISM LUB KSIĄŻEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁ ON PIERWOTNIE OPUBLIKOWANY.