Plan Wydawniczy Oftal 2022

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA
(4 wydania):

Nr 1: Choroba zezowa i inne tematy poświęcone okulistyce dziecięcej (prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk).

termin nadsyłania artykułów – 15.01.2022 r.

Nr 2: Nowe możliwości w diagnostyce i leczeniu jaskry (prof. Ewa Mrukwa-Kominek).

termin nadsyłania artykułów – 15.04.2022 r.

Nr 3: Zmiany cukrzycowe w narządzie wzroku – diagnostyka i leczenie (prof. Dariusz Kęcik).

termin nadsyłania artykułów – 15.06.2022 r.

Nr 4: Leczenie stanów zapalnych aparatu ochronnego oka i gałki ocznej (prof. Jerzy Szaflik).

termin nadsyłania artykułów – 15.09.2022 r.

Wysyłka artykułów

Artykuły należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@okulistyka.com.pl
(wskazane jest upewnienie się, że praca wpłynęła bez przeszkód).

Prosimy o przestrzeganie ww. terminów nadsyłania artykułów – redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania prac, które wpłyną po określonym czasie.

PRZESTRZEGAMY PRAW AUTORSKICH, MATERIAŁ ILUSTRACYJNY WYKORZYSTANY W ARTYKUŁACH MUSI POCHODZIĆ ZE ZBIORÓW AUTORÓW, W INNYM PRZYPADKU NA ROZPOWSZECHNIANIE NIEZBĘDNA JEST ZGODA JEGO WŁAŚCICIELI ORAZ WYDAWCÓW CZASOPISM LUB KSIĄŻEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁ ON PIERWOTNIE OPUBLIKOWANY.