Plan Wydawniczy Oftal 2020

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA
(4 wydania):

Nr 1: Przeszczepy rogówki

termin nadsyłania artykułów – 15.01.2021 r.

Nr 2: Diagnostyka i leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

termin nadsyłania artykułów – 15.04.2021 r.

Nr 3: Diagnostyka i leczenie zespołu suchego oka

termin nadsyłania artykułów – 15.06.2021 r.

Nr 4: Chirurgiczna korekcja wad wzroku.

termin nadsyłania artykułów – 15.09.2021 r.

Wysyłka artykułów

Artykuły należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@okulistyka.com.pl
(wskazane jest upewnienie się, że praca wpłynęła bez przeszkód).

Prosimy o przestrzeganie ww. terminów nadsyłania artykułów – redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania prac, które wpłyną po określonym czasie.

PRZESTRZEGAMY PRAW AUTORSKICH, MATERIAŁ ILUSTRACYJNY WYKORZYSTANY W ARTYKUŁACH MUSI POCHODZIĆ ZE ZBIORÓW AUTORÓW, W INNYM PRZYPADKU NA ROZPOWSZECHNIANIE NIEZBĘDNA JEST ZGODA JEGO WŁAŚCICIELI ORAZ WYDAWCÓW CZASOPISM LUB KSIĄŻEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁ ON PIERWOTNIE OPUBLIKOWANY.