Plan Wydawniczy na 2024 rok:

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA
(4 wydania):

Nr 1: Chirurgia witreoretinalna (redaktor wydania: prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny)

termin nadsyłania artykułów – 15.01.2024 r.

Nr 2: Diagnostyka i leczenie schorzeń rogówki (redaktor wydania: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik)

termin nadsyłania artykułów – 15.04.2024 r.

Nr 3: Onkologia okulistyczna (redaktor wydania: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska–Dixon)

termin nadsyłania artykułów – 15.06.2024 r.

Nr 4: Varia (redaktor wydania: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik)

termin nadsyłania artykułów – 15.09.2024 r.

Wysyłka artykułów

Artykuły należy nadsyłać wyłącznie poprzez panel redakcyjny Editorial System
HTTPS://WWW.EDITORIALSYSTEM.COM/OKUEN

PRZESTRZEGAMY PRAW AUTORSKICH, MATERIAŁ ILUSTRACYJNY WYKORZYSTANY W ARTYKUŁACH MUSI POCHODZIĆ ZE ZBIORÓW AUTORÓW, W INNYM PRZYPADKU NA ROZPOWSZECHNIANIE NIEZBĘDNA JEST ZGODA JEGO WŁAŚCICIELI ORAZ WYDAWCÓW CZASOPISM LUB KSIĄŻEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁ ON PIERWOTNIE OPUBLIKOWANY.