Plan Wydawniczy Oftal 2023

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA
(4 wydania):

Nr 1: Chirurgia soczewki (prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik).

termin nadsyłania artykułów – 15.01.2023 r.

Nr 2: Stany zapalne błony naczyniowej (prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek).

termin nadsyłania artykułów – 15.04.2023 r.

Nr 3: Chirurgia aparatu ochronnego oka i oczodołu (dr hab. n. med. Ewa Langwińska).

termin nadsyłania artykułów – 15.06.2023 r.

Nr 4: Varia - zeszyt zawierający zbiór artykułów naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom okulistycznym (prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik).

termin nadsyłania artykułów – 15.09.2023 r.

Wysyłka artykułów

Artykuły należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@okulistyka.com.pl
(wskazane jest upewnienie się, że praca wpłynęła bez przeszkód).

Prosimy o przestrzeganie ww. terminów nadsyłania artykułów – redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania prac, które wpłyną po określonym czasie.

PRZESTRZEGAMY PRAW AUTORSKICH, MATERIAŁ ILUSTRACYJNY WYKORZYSTANY W ARTYKUŁACH MUSI POCHODZIĆ ZE ZBIORÓW AUTORÓW, W INNYM PRZYPADKU NA ROZPOWSZECHNIANIE NIEZBĘDNA JEST ZGODA JEGO WŁAŚCICIELI ORAZ WYDAWCÓW CZASOPISM LUB KSIĄŻEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁ ON PIERWOTNIE OPUBLIKOWANY.