Numer 1/2016

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2016

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Nowa biomechaniczna koncepcja neuropatii jaskrowej (str. 13 – 19) Joanna Wierzbowska New Biomechanical Concept of Glaucomatous Neuropathy
Preparaty złożone w terapii jaskry – nowe badania, nowe możliwości (str. 20 – 21) Joanna Wierzbowska, Małgorzata Figurska The Fixed Combination Drugs in Glaucoma Treatment – Recent Studies, New Possibilities
Okulistyczne leki oryginalne vs generyczne stosowane w farmakoterapii jaskry (str. 22 – 24) Marta Bramorska1, Reza Fakhari1, Iwona Grabska-Liberek1,2 Brand Name vs Generic Medications for Glaucoma Treatment
Czy możemy hamować progresję jaskry, lecząc nadciśnienie tętnicze lekami blokującymi układ renina–angiotensyna? (str. 25 – 26) Agnieszka Płonecka-Rodzoch, Dariusz Kęcik Can We Slow Glaucoma Progression Using Anti-hypertensive Drugs Blocking the Renin–angiotensin System?
Jaskra wtórna w przebiegu zespołu zapalenia błony naczyniowej Fuchsa (str. 27 – 29) Dorota Kopacz, Joanna Brydak-Godowska, Piotr Maciejewicz Secondary Glaucoma in Fuchs’ Uveitis Syndrome
Wpływ terapii obturacyjnego bezdechu sennego na występowanie jaskry i jej leczenie (str. 30 – 32) Agnieszka Płonecka-Rodzoch, Dariusz Kęcik Influence of Obstructive Sleep Apnea on Prevalence and Treatment of Glaucoma
Substancje pomocnicze zawarte w kroplach do oczu (str. 33 – 36) Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz The Pharmaceutical Excipients Commonly Used in Eye Drops
Wpływ leków przeciwjaskrowych na powierzchnię gałki ocznej (str. 37 – 40) Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński The Impact of Anti-glaucoma Medications on Ocular Surface
Liczba i rodzaj leków przeciwjaskrowych stosowanych w terapii najczęściej występujących typów jaskry a ich działania uboczne (str. 41 – 45) Irmina Jastrzębska1, Wojciech Janusz1, Martyna Nowak2, Katarzyna Dylińska1, Ewa Mrukwa-Kominek2,3 Quantity and Type of Anti-glaucoma Medicines Used in the Most Popular Types of Glaucoma and Their Side Effects
Neuroprotekcja w leczeniu zachowawczym jaskry – aktualny stan wiedzy (str. 46 – 49) Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Lubiński Neuroprotection in Glaucoma Treatment – the Current State of Knowledge
Złożone leki hipotonizujące w terapii jaskry otwartego kąta i nadciśnienia ocznego (str. 50 – 53) Małgorzata Sagan, Andrzej Sawicki, Tomasz Żarnowski Fixed-combination Therapy in Open Angle Glaucoma and Ocular Hypertension
Jaskra dziecięca – leczenie zachowawcze (str. 54 – 57) Ewa Grudzińska, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska Childhood Glaucoma – Conservative Treatment
Leki biologiczne w okulistyce – obecny stan wiedzy (str. 58 – 65) Małgorzata Figurska, Izabela Jamiołkowska, Marek Rękas Biological Agents in Ophthalmology – Current Knowledge
Okulistyczna manifestacja choroby Behçeta – opis przypadku (str. 66 – 71) Małgorzata Figurska1, Izabela Jamiołkowska1, Marek Rękas1, Witold Tłustochowicz2 Ocular Manifestation of Behçet’s Disease – Case Report
Endogenne zapalenie wnętrza gałki ocznej jako manifestacja ogólnoustrojowej infekcji Klebsiella pneumoniae z ropniem wątroby (str. 72 – 75) Małgorzata Figurska, Ilona Głowinkowska, Joanna Wierzbowska, Beata Miłońska-Pego, Marek Rękas Endogenous Endophthalmitis as a First Manifestation of Klebsiella pneumoniae Sepsis with Pyogenic Liver Abscess
Zastosowanie badań elektrofizjologicznych u wcześniaków (str. 76 – 79) Marta Michalczuk1, Beata Urban1,2, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1,2 The Utility of Electrophysiological Tests in Children with History of Prematurity
Postępowanie chirurgiczne w leczeniu urazów rogówki i twardówki (str. 80 – 82) Dariusz Haszcz, Agnieszka Kalinowska, Emilia Bielecka, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak Surgical Management in Corneal and Scleral Lacerations
Deksametazon (Ozurdex) w leczeniu obrzęku plamki w przebiegu niedrożności naczyń żylnych siatkówki – retrospektywne badanie przeprowadzone w Polsce (str. 83 – 85) Agnieszka Kubicka-Trząska1, Katarzyna Michalska-Małecka2, Andrzej Dmitriew3, Alicja Dębicka4, Urszula Gajdzik-Gajdecka5, Aneta Adamczyk-Ludyga5, Magdalena Ulińska6, Dominik Zalewski7, Marzena Lipińska8, Mateusz Nikodem8, Bożena Romanowska-Dixon1 Dexamethasone (Ozurdex) in the Treatment of Macular Oedema Following Retinal Vein Occlusion – Retrospective Study in Poland