Numer 3/2017

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2017

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Patologie rozwojowe soczewki (str. 7 – 10) Klaudia Lewandowska 1 , Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak 1 , Grażyna Malukiewicz 1 , Bartłomiej J. Kałużny 1,2 , Waldemar Błoch 2 Developmental Abnormalities of the Lens
Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe – przegląd piśmiennictwa (str. 11 – 14) Irena Topolska-Śmiałowska, Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Michał Wilczyński Multifocal Intraocular Lenses – Current Literature Review
Wybrane metody korekcji astygmatyzmu w czasie operacji fakoemulsyfikacji – przegląd piśmiennictwa (str. 15 – 19) Marta P. Wiącek, Monika Modrzejewska Selected Methods of Astigmatism Correction During Phacoemulsification – Literature Review
Powikłania śródoperacyjne fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji (str. 20 – 23) Anna Uliasz 1 , Agnieszka Wilk 1 , Aneta Lewicka-Chomont 1 Intraoperative Complications of Phacoemulsification Cataract Surgery in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome
Zmiany w topografii rogówki po zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej w zależności od stopnia zaawansowania zespołu suchego oka (str. 24 – 28) Ewa Kurzak 1,2 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2 Changes in Corneal Topography after Cataract Phacoemulsification with Intraocular Lens Implantation in Correlation to Dry Eye Syndrome Severity
Dokładność metod kalkulacji mocy soczewek wewnątrzgałkowych implantowanych do gałek ocznych o długości nieprzekraczającej 22,0 mm (str. 29 – 31) Wiktor Stopyra Accurate Intraocular Lens Power Calculation Formulas for Eyeballs with the Axial Length Smaller than 22.0 mm
Ocena zmiany jakości życia pacjentów po niepowikłanej operacji usunięcia zaćmy – analiza na podstawie Kwestionariusza Funkcji Wzrokowych (Visual Function Questionnaire VFQ-25) (str. 32 – 36) Magdalena Kupis 1 , Aleksandra Paturej 1 , Klaudia Cierlicka 1 , Piotr Maciejewicz 2 , Dorota Kopacz 2 The Evaluation of Quality of Life Changes in Patients Undergoing Non-complicated Cataract Surgery – Analysis Based on Visual Function Questionnaire VFQ-25
„Jakość życia w medycynie” – definicja i metody jej oceny (str. 37 – 39) Klaudia Cierlicka 1 , Magdalena Kupis 1 , Aleksandra Paturej 1 , Piotr Maciejewicz 2 , Dorota Kopacz 2 „Quality of Life in Medicine” – Method Definition and it’s Evaluation
Współczesne spojrzenie na problem zaćmy u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu chorób witreoretinalnych i jej terapię (str. 40 – 42) Ewelina Cisek 1,2,3,4 , Mariusz Spyra 3,4 , Agnieszka Cisek 2,3,4 , Robert Rejdak 1 , Stanisław Orkisz 3 , Jerzy Mackiewicz 5 Current Views on Cataract Problem and Therapy in Patients with Vitreo-retinal Diseases
Nowoczesne koncepcje w teorii akomodacji i prezbiopii (str. 43 – 48) Mariusz Spyra 1 , Agnieszka Cisek 2 , Ewelina Cisek 2 , Ewa Mrukwa-Kominek 3 New Concepts in Accommodation and Presbyopia Theory
Metronidazol i olejek z drzewa herbacianego – właściwości i zastosowanie w leczeniu nużycy (str. 49 – 54) Marek Sosnowski, Ewa Mrukwa-Kominek Metronidazole and Tea Tree Oil – Properties and Use in Demodecosis Treatment
Zespół suchego oka u chorych na cukrzycę (str. 55 – 58) Dominika Wróbel-Dudzińska, Ewa Kosior-Jarecka, Tomasz Żarnowski Dry Eye Syndrome in Patients with Diabetes Mellitus
Suplementacja diety luteiną i zeaksantyną u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 59 – 62) Jakub Harwacki Lutein and Zeaxanthin Supplementation in Patients with Age-related Macular Degeneration