Numer 2/2004

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2004

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Zastosowanie i możliwości diagnostyczne aparatu STRATUS OCT Jarosław Piłat, Edward Wylęgała, Jolanta Łogiewa-Toborek, Ilona Galuba-Dębska The use and diagnostic possibilities OCT stratus
Zasada pomiaru oraz interpretacja wyników pomiaru grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki metodą polarymetryczną – system GDx VCC Agnieszka Samsel, Jan Kasprzak, Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Dariusz Kęcik Principles and Interpretation of Polarimetric Measurement of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness ? GDx VCC System
Przydatność HRT w diagnostyce jaskry ? zalety, ograniczenia i zasady interpretacji wyników Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski Heidelberg retina tomography in detection of glaucoma. Benefits, limitations and methods of interpretation
Przydatność techniki laserowego skaningu dopplerowskiego do oceny siatkówkowego, kapilarnego przepływu krwi w jaskrze pierwotnej otwartego kąta (JPOK) Ewa Starzycka-Bigaj Usefulness of scanning laser Doppler flowmetry for assessment of retinal microcirculation blood flow in primary open angle glaucoma (POAG)
Mikroskopia konfokalna rogówki in vivo Jacek P. Szaflik In vivo confocal microscopy of the cornea
Optyczne metody pomiaru grubości rogówki Agnieszka Samsel, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik Optical methods of corneal thickness measurement
OLCR pachymetria – nowa bezkontaktowa metoda pomiaru grubości rogówki Anna Kamińska, Anna Jędruch, Danuta Zawadzka, Anna Zaleska-Żmijewska OLCR pachymetry – a new non-contact method of corneal thickness measurement
Zastosowanie metod cyfrowych w diagnostyce angiograficznej Maria A. Paćkowska1, Izabella Skórska2, Dariusz Kęcik1, Maciej Domosławski1 Digital imaging technology in fundus angiography
Zeiss IOL Master – aparat do kalkulacji mocy sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych Ewa Langwińska-Wośko, Anna Jędruch The IOL Master – a new combined instrument for IOL power calculation
Wartość diagnostyczna poziomów VEGF i PEDF dla oceny procesu neowaskularyzacyjnego w chorobach oczu Jerzy Z. Nowak Diagnostic value of VEGF and PEDF for evaluation of neovascular process in ocular diseases
Przedsiatkówkowy rozrost gleju Joanna Brejtfus, Wojciech Skowroński Piretinal membrane formation