Numer 1/2014

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2014

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Zapalenia rogówki – etiologia i epidemiologia (str. 13) Grażyna Broniek1, Jacek P. Szaflik1,2, Marta Wróblewska1,3 Keratitis – Etiology and Epidemiology
Keratoplastyka u dzieci – wyzwanie dla chirurga (str. 17) Agnieszka Ptak-Szypuła1,2, Erita Filipek2,3, Dorota Barchanowska2,3, Magdalena Pietrzyk-Rosołowska1,2 Keratoplasty in Children – Challenge for the Surgeon
Przeszczep warstwowy głęboki przedni jako skuteczna metoda operacyjna leczenia chorób przedniej części miąższu rogówki (str. 20) Justyna Izdebska1,2, Jacek P. Szaflik1,2, Agnieszka Szczygieł2, Anna M. Ambroziak1,2,3, Jerzy Szaflik1,2 Deep Anterior Lamellar Keratoplasty as an Effective Surgical Procedure in the Treatment of Diseases, which Affect Anterior Part of the Corneal Stroma
Zapalenie rogówki wywołane Acanthamoeba – leczenie zachowawcze i operacyjne (str. 26) Justyna Izdebska1,2, Anna Uliasz2, Jacek P. Szaflik1,2, Jerzy Szaflik1,2 Acanthamoeba Keratitis – Conservative and Surgical Treatment
Współczesne metody postępowania odraczające keratoplastykę w przypadku dokonanych lub zagrażających perforacji rogówki (str. 30) Anna Kamińska1,2, Aneta Samul2, Joanna Pawłowska2, Joanna Dobies2, Anna M. Ambroziak1,2,3, Jacek P. Szaflik1,2 Current Therapeutic Approaches of Descemetocele and Corneal Perforation Delaying Keratoplasty
Dystrofia endotelialna rogówki Fuchsa (str. 35) Tomasz Żarnowski, Agnieszka Ćwiklińska, Ewelina Pyszniak, Dominika Wróbel-Dudzińska, Anna Kuna Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy
Nieurazowe perforacje rogówki – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne (str. 40) Anna Kuna, Agnieszka Ćwiklińska, Dominika Wróbel-Dudzińska, Ewelina Pyszniak, Tomasz Żarnowski Nontraumatic Corneal Perforations – Diagnosis and Therapeutic Proceedings
Stożek rogówki – metody korekcji astygmatyzmu przed zabiegiem keratoplastyki i po zabiegu (str. 44) Sławomir Kuczkowski1,2,3, Erita Filipek2,3, Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Dorota Barchanowska2,3 Keratoconus – Astigmatism Correction Methods before and after Keratoplasty
Niezborność rogówkowa – przyczyny, diagnostyka i leczenie (str. 47) Agnieszka Malec-Pleskacz1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 Corneal Astigmatism – Causes, Diagnosis and Treatment
Zapalenie rogówki a użytkowanie soczewek kontaktowych – opis przypadku (str. 51) Monika Jasielska, Ewa Rakowska, Katarzyna Korpysz, Monika Olejniczak, Kinga Tochman, Jerzy Mackiewicz Contact Lens – related Keratitis – Case Report
Morfologia i morfometria śródbłonka rogówki po operacji zaćmy – przegląd piśmiennictwa (str. 55) Agnieszka Grądek-Motyl1, Ewa Mrukwa-Kominek2 Morphology and Morphometry of the Corneal Endothelium after Cataract Surgery – Literature Review
Zastosowanie kamery Scheimpfluga, topografii krążków Placido oraz biometrii optycznej w nowej platformie diagnostycznej – Galilei (str. 60) Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik Use of Scheimpflug Camera, Placido Disc-based Topography and Optical Biometry in the New Diagnostic Platform – Galilei
Komunikacja interpersonalna jako proces wspomagający leczenie przewlekle chorych okulistycznie (str. 63) Agnieszka Kotarba1, Janusz Czajkowski2 Interpersonal Communication as a Supportive Process in the Treatment of Patients Suffering from Chronic Ophtalmological Disorders
Wrodzone zaburzenia soczewki u dzieci (str. 66) Dorota Barchanowska1,2, Erita Filipek1,2, Sławomir Kuczkowski1,2,3, Agnieszka Borkowska-Kuczkowska3, Agnieszka Ptak-Szypuła1,4 Congenital Lens Disorders in Children
Produkty krwiopochodne w leczeniu zespołu suchego oka (str. 69) Dominika Wróbel-Dudzińska, Ewelina Pyszniak, Anna Kuna, Tomasz Żarnowski Blood Derived Products in Keratoconjunctivitis Sicca Treatment
Chłoniak przydatków oka typu MALT – opis przypadku (str. 72) Anna Leśniak, Anna Markiewicz, Weronika Pociej-Marciak, Agnieszka Kulig-Stochmal, Anna Michalik-Wójcik, Bożena Romanowska-Dixon Ocular Adnexal MALT Lymphoma – Case Report
Chirurgiczna repozycja błony granicznej wewnętrznej siatkówki jako autologiczny opatrunek w leczeniu pełnościennego otworu w plamce (str. 75) Jacek Robaszkiewicz1, Urszula Stachowska2, Iwona Grabska-Liberek1,2, Jerzy Szaflik1 Surgical Inverted Internal Limited Membrane Repositioning as Autologous Dressing for the Treatment of Idiopathic Full Thickness Macular Holes
Całkowite krwotoczne odwarstwienie siatkówki w przebiegu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego w wiekiem – opis przypadku (str. 79) Urszula Stachowska1, Jacek Robaszkiewicz2, Iwona Grabska-Liberek1,2, Jerzy Szaflik2 Total Hemorrhagic Retinal Detachement in the Course of Exsudative Age-related Macular Degeneration – Case Report