Numer 4/2009

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2009

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Nowe kierunki rozwoju w chirurgii witreoretinalnej (str. 7) Jacek Robaszkiewicz, Agnieszka Bogdan-Bandurska, Katarzyna Chmielewska,Magorzata Figurska, Joanna Wierzbowska Future Developments in Vitreoretinal Surgery
Witrektomia w zapaleniu błony naczyniowej (str. 10) Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Katarzyna Kowalska, Iwona Grabska-Liberek Vitrectomy in the Uveitis Management
Zastosowanie barwników w chirurgii witreoretinalnej – chromowitrektomia (str. 13) Edyta Musielak, Radosław Kaczmarek, Marta Misiuk-Hojło Vital Dyes Use in Vitreoretinal Surgery – Chromovitrectomy
Wizualizacja błony granicznej wewnętrznej (ILM) za pomocą Brilliant Peel® w chirurgii otworów plamki (str. 17) Maria Kmera-Muszyńska, Magdalena Ulińska, Małgorzata Wojnarowska-Kucharska Internal Limiting Membrane (ILM) Visualization with Brilliant Peel® in the Macular Hole Surgery
Core pars plana vitrectomy (cppV) – minimalna witrektomia wykonana za pomocą intrektora w obrzęku plamki o różnej etiologii (str. 22) Małgorzata Latalska, Tomasz Żarnowski, Robert Rejdak Core Pars Plana Vitrectomy (cppV) – Minimal Intrector Vitrectomy in Macular Oedema of Different Etiology
Obraz plamki w OCT przed zabiegiem witrektomii przez część płaską ciała rzęskowego z usunięciem błony przedsiatkówkowej i po zabiegu (str. 25) Anita Lyssek-Boroń1,2, Jarosław Piłat1, Jolanta Łogiewa-Toborek1, Edward Wylęgała1, Dariusz Dobrowolski1,2 OCT of the Macula Before and After Pars Plana Vitrectomy with Epiretinal Membrane Removal
Postępowanie z pacjentami w przypadkach wniknięcia ciała obcego do wnętrza gałki ocznej (str. 29) Robert Rejdak, Piotr Stopa, Tomasz Chorągiewicz, Małgorzata Latalska, Tomasz Żarnowski Management in Cases of Intraocular Foreign Bodies
Metody leczenia retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej (str. 34) Wojciech Lubiński Treatment Methods of the Diabetic Proliferative Retinopathy
Ostre pooperacyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej (str. 38) Robert Rejdak, Tomasz Chorągiewicz, Małgorzata Pietraś-Trzpiel, Piotr Stopa,Tomasz Żarnowski Acute Postoperative Endophthalmitis
Mikroplazmina i farmakologiczna witreoliza – przegląd aktualnego piśmiennictwa (str. 43) Sława Kwiecień1, Jacek P. Szaflik1,2 Pharmacologic Vitreolysis with Microplasmin – Current Literature Review
Wewnątrzoczodołowe organiczne ciało obce – problemy diagnostyczne. Opis przypadku (str. 46) Agnieszka Shein-Filipowicz1, Radosław Kaźmierczak1, Bogusław Kostkiewicz2, Joanna Sempińska-Szewczyk1, Artur Sankowski3 Intraorbital Organic Foreign Body – Diagnostic problems. Case Report
Objawy ze strony narządu wzroku w przebiegu mukormykozy nosowo-oczodołowo-mózgowej. Opis przypadku (str. 53) Joanna Major-Gralec1, Joanna Sempińska-Szewczyk1 Krzysztof Filczak2 Ophthalmic Symptoms in Rhino-orbito-cerebral Mucormycosis. Case Report
Leczenie operacyjne zaburzeń ruchomości mięśni gałkoruchowych po urazach rozprężających oczodołu (str. 58) Piotr Loba1, Anna Grądziak3, Anna Broniarczyk-Loba2 Surgical Management of the Extraocular Muscles Motility Disturbances Following Blow-out Fracture of the Orbit
Ewolucja cięcia operacyjnego w chirurgii zaćmy (str. 62) Olena Wilczyńska, Michał Wilczyński Evolution of the Surgical Incision in Cataract Surgery
Ocena wczesnej pooperacyjnej nieskorygowanej ostrości wzroku po operacji zaćmy metodą koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie (C-MICS) z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej (str. 68) Ewa Supady, Michał Wilczyński, Piotr Loba, Aleksandra Synder, Tomasz Wierzchowski,Dorota Pałenga-Pydyn, Wojciech Omulecki Evaluation of the Early Uncorrected Visual Acuity after Coaxial Microincision Cataract Surgery (C-MICS) with Intraocular Lens Implantation
Szczelina naczyniówki – opis dwóch przypadków (str. 72) Sława Kwiecień1, Jacek P. Szaflik1,2 Choroidal Coloboma – Report of Two Cases
Czerniak złośliwy – opis przypadku (str. 77) Sława Kwiecień1, Robert Sulak2, Jacek P. Szaflik1,2 Malignant Melanoma – a Case Report
Terapia skojarzona w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 83) Jarosław Piłat, Anita Lyssek-Boroń, Jolanta Łogiewa-Toborek, Sławomir Teper,Edward Wylęgała Combined Therapy in Age-related Macular Degeneration Treatment
Analiza realizacji zaleceń żywieniowych przez osoby ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD) (str. 91) Dariusz Włodarek, Dominika Głąbska Analysis of the Nutritional Guidelines Compliance in Individuals with Age-related Macular Degeneration (AMD)
Farmakoterapia jaskry a problem stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich (str. 96) Magdalena Pilas-Pomykalska1,2, Janusz Czajkowski2, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry1 Glaucoma Pharmacotherapy and Compliance