Numer 1/2003

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2003

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Retinitis pigmentosa oraz współistniejące zespoły chorobowe Olgierd Palacz1, Wojciech Lubiński1, Stanisław Zajączek2, Krzysztof Szmatłoch1 Retinitis pigmentosa and allied disorders
Dziedziczne postępujące dystrofie czopkowe/czopkowo-pręcikowe Maciej W. Stępień1,2, Joanna A. Stępień2, Roman Goś1 Hereditary progressive cone/ cone-rod dystrophies
Dystrofia czopków Dorota Pojda-Wilczek Cone dystrophy
Odległe obserwacje chorych z nietypowymi postaciami zwyrodnienia barwnikowego siatkówki Elżbieta Świtka-Bachnik, Ewa Dróbecka-Brydak, Joanna Godowska Long term follow up of atypical retinitis pigmentosa
Zmiany molekularne w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki, mutacje genu peryferyny Ewa Brzeziańska1, Małgorzata Zdzieszyńska2, Roman Goś2, Andrzej Lewiński1
Obecny stan wiedzy i perspektywy w leczeniu dziedzicznych schorzeń siatkówki Maciej W. Stępień1,2, Roman Goś1 Therapy of hereditary retinal dystrophies: the present state of knowledge and future prospects
Zwyrodnienie żółtkowate – choroba Besta: występowanie i trudności diagnostyczne Jadwiga Bernardczyk-Meller Vitelliform macular dystrophy (Best disease) occurence and diagnostic
Dystrofia siateczkowata nabłonka barwnikowego Sjögrena u rodzeństwa Ewa Dróbecka-Brydak, Elżbieta Świtka-Bachnik, Marcin Śwituła, Joanna Brydak-Godowska Sjögren’s reticular dystrophy of the retinal pigment epithelium in siblings
Odwarstwienie siatkówki w przebiegu retinopatii wcześniaków Anna Kłosowska-Zawadka, Ewa Rynarzewska, Anna Gotz-Więckowska, Krystyna Pecold Retinal detachment in a course of retinopathy of prematurity
Retinopatia wcześniaków Mirosława Grałek Retinopathy of prematurity
Zastosowanie keratoprotezy czasowej w urazach perforujących gałki ocznej Maria Kmera-Muszyńska, Piotr Fryczkowski, Małgorzata Wojnarowska Temporary keratoprosthesis in perforating injuries of the eye
Ocena kliniczna skuteczności i tolerancji preparatu hialuronianu sodowego HYLO-COMODR krople do oczu u pacjentów z zespołem suchego oka Jerzy Szaflik, Mariola Słomińska, Anna M. Ambroziak Sodium hyaluronate eyedrops HYLO-COMODR in the treatment of dry eye – clinical study
×