Numer 4/2001

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2001

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.
Wirusowe choroby oka Olgierd Palacz, Stefania Giedrys-Kalemba
Objawy oczne w AIDS Danuta Karczewicz, Joanna Skowron
Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) Danuta Karczewicz, Joanna Skowron
Zespół zapalny IRU (immune recovery uveitis) u pacjentów z AIDS Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Epidemiczne zapalenie spojówki i rogówki wywołane przez adenowirus typ 8 (Ad 8) – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie Agnieszka Siennicka
Leczenie wirusowego zapalenia rogówki – metody fizykalne Ewa Mrukwa-Kominek, Ariadna Gierek-Łapińska
Keratoconjunctivitis epidemica – obrazy konfokalne Ewa Mrukwa-Kominek, Iwona Rokita-Wala, Stanisława Gierek-Ciaciura
Zmiany rogówkowe w przebiegu półpaśca ocznego Katarzyna Mozolewska-Piotrowska
Choroby wirusowe rogówki a keratoplastyka Paweł Lipowski, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, Jarosława Krajka-Lauer
Zapalenie wirusowe rogówki w zespole suchego oka Jarosława Krajka-Lauer, Ewa Zdybel, Paweł Lipowski
Objawy oczne i powikłania w przebiegu chorób wirusowych wieku dziecięcego Jadwiga Bernardczyk-Meller
Zespół Susaca – mikroangiopatia naczyń siatkówki, ślimaka i mózgu Tadeusz Kęcik, Joanna Godowska, Ewa Dróbecka, Maria Paćkowska, Krzysztof Wasiak, Beata Zakrzewska-Pniewska
Powierzchowne punktowate zapalenie rogówki Thygeson’a (SPK) – opis przypadku – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie Wojciech Banyś, Edward Wylęgała, Aneta Ludyga, Dariusz Dobrowolski, Ewa Marta Wróblewska, Urszula Siekiera
Próba zastosowania metody fotodynamicznej w wybranych schorzeniach rogówki Iwona Świtka-Więcławska, Tadeusz Kęcik, Mirosław Kwaśny, Alfreda Graczyk
Antybiotykoterapia miejscowa w okresie okołooperacyjnym Norfloksacyna (Chibroxin) w zabiegach operacyjnych u dzieci Stanisław Krzywicki, Anna Bukała-Mroczek, Mariola Litewska