Numer 4/2006

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2006

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Siatkówczak – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie Wojciech Hautz, Mirosława Grałek Retinoblastoma – Clinical features, Diagnosis and Treatment
Mięsak mięśni prążkowanych (rhabdomyosarcoma) oczodołu u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyczne i terapeutyczne Mirosława Grałek1,2, Barbara Chipczyńska1, Krystyna Kanigowska1, Wojciech Hautz1 Orbital Rhabdomyosarcoma in Children and Adolescents – Diagnostic and Therapeutic Problems
Nowotwory łagodne narządu wzroku u dzieci – obserwacje własneBenign Tumors of Visual Organ in Children – Own Observations Anna Niwald1, Beata Orawiec1, Mirosława Grałek2,1 Benign Tumors of Visual Organ in Children – Own Observations
Retinopatie paraneoplastyczne – CAR i MAR Katarzyna Ludwisiak-Orzeszko, Elżbieta Sędrowicz, Elżbieta Świtka-Bachnik, Dariusz Kęcik Paraneoplastic Retinopathy – Cancer-Associated Retinopathy and Melanoma-Associated Retinopathy
Guzy naczyniówki w obrazach OCT – prezentacja wybranych przypadków Iwona Rospond-Kubiak, Krystyna Pecold, Jarosław Kocięcki Choroidal Tumors in the OCT Images – Selected Cases Report
Zastosowanie fotochemoterapii w leczeniu guzów wewnątrzgałkowych Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon Photochemotherapy in Treatment of Intraocular Tumors
Ocena odległych wyników leczenia czerniaków naczyniówki metodą resekcji miejscowej Iwona Rospond-Kubiak, Krystyna Pecold, Jarosław Kocięcki, Katarzyna Manyś-Kubacka The Evaluation of Choroidal Melanoma Long-Term Treatment Results in Patients Treated with the Local Resection
Możliwości rekonstrukcji powieki dolnej w całkowitym jej ubytku spowodowanym chirurgicznym leczeniem zmian nowotworowych Mariusz Kęcik Possibilities of the Lower Eyelid Full-Thickness Reconstruction in Case of a Total Defect Due to the Surgical Treatment of the Malignant Lesions
Pilomatricoma (nabłoniak wapniejący Malherbe) powiek i okolicy oczodołu u dzieci – obserwacje własne Mirosława Grałek1,2, Anna Niwald2, Barbara Chipczyńska1, Małgorzata Seroczyńska1, Wojciech Hautz1, Krystyna Kanigowska1 Pilomatricoma (Calcyfing Epithelioma Malherbe) of the Eyelids and Periorbital Region in Children – Own Observation
Manifestacja oczna chłoniaka mózgu – opis przypadku Agata Frajdenberg, Renata Kroll1, Katarzyna Manyś-Kubacka, Agata Nowicka1, Magdalena Matuszak1, Mieczysław Komarnicki1, Jarosław Kocięcki Ocular Manifestation of the Cerebral Lymphoma – Case Report
Obuoczna rozsiana proliferacja melanocytów błony naczyniowej – opis przypadku Elżbieta Sędrowicz1, Maria A. Paćkowska1, Ewa Dróbecka-Brydak1, Izabella Skórska2 Bilateral Diffuse Uveal Melanocytic Proliferation – Case Report
Wrodzona melanocytoza – opis trzech przypadków Agnieszka Szadkowska, Elżbieta Sędrowicz, Dariusz Kęcik Congenital Melanocytosis. Report of Three Cases
Perforacja gałki ocznej u chorej z naciekiem nowotworowym skóry twarzy i nosa Beata Latecka-Krajewska, Wojciech Omulecki Eyeball Perforation in Patient with Malignant Infiltration of the Skin of Face and Nose
Wrodzony przerost nabłonka barwnikowego siatkówki współistniejący z polipami jelita grubego i oponiakiem anaplastycznym mózgu – opis przypadku Renata Niemczyk, Elżbieta Sędrowicz, Ewa Dróbecka-Brydak Congenital Hypertrophy of the Retinal Pigment Epithelium Co-existing with Colonic Polyps and Anaplastic Meningioma of the Brain – Case Report
Avastin – nowa nadzieja w okulistyce? Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Gurdziel Avastin – New Hope in Ophthalmology?
Zastosowanie preparatu Avastin w leczeniu postaci wysiękowej degeneracji plamki związanej z wiekiem, makulopatii cukrzycowej i retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej – wyniki badania pilotażowego Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Nowosielska, Katarzyna Gurdziel The Use of Avastin in the Treatment of Exudative Form of Age-related Macular Degeneration, Diabetic Macular Edema and Proliferative Diabetic Retinopathy – Early Result of the Pilot Study