Jaskra wtórna do nowotworów wewnątrzgałkowych.
Autor: Bożena Romanowska-Dixon

Glaucoma Secondary to Intraocular Tumors.

Wydanie 3/2020
str. 22 – 24

Autor: Bożena Romanowska-Dixon

Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon.


Summary: 

Intraocular tumors can cause secondary glaucoma. Glaucoma secondary to intraocular tumors is important to consider in eyes with unilateral or refractory glaucoma and eyes with a known tumor or after radiotherapy. The purpose of this article is to present the mechanisms of secondary glaucoma and management of intraocular tumors with related secondary glaucoma, and radiation complications.


Key words: intraocular tumors, consecutive glaucoma, radiation complications.

Słowa kluczowe: wewnątrzgałkowe nowotwory, jaskra wtórna, popromienne powikłania