Wydanie specjalne grudzień 2000

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Wydanie specjalne grudzień 2000

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.
Dostęp oczodołowo-czołowy i oczodołowo-jarzmowy w usuwaniu guzów podstawy czaszki penetrujących do oczodołu Stanisław Hendryk, Edmund Czecior, Ryszard Mrówka, Grzegorz Namysłowski, Wojciech Jędrzejewski
Operacyjne leczenie guzów oczodołu Sylwester Kowalik, Wojciech Janicki, Ludmiła Halczy-Kowalik, Andrzej Mierzwa, Robert Kowalczyk
Podział oczodołu pod kątem optymalizacji leczenia guzów pazagałkowych Jacek Składzień
Zastosowanie technik ultrasonograficznych w diagnostyce guzów oczodołu Ewa Proniewska-Skętek, Zofia Mariak, Andrzej Ustymowicz, Andrzej Stankiewicz, Andrzej Mikita, Jerzy Walecki
Trudne operacyjnie przypadki nowotworów skóry powiek Stanisław B. Bartkowski, Jan Zapała, Danuta Modelska, Przemysław Dubis
Przerzuty do oczodołu nowotworów złośliwych o pierwotnej lokalizacji w innych narządach Jacek Składzień
Operacje guzów pozagałkowych drogą transkranialną, oczodołowo-czołową Stanisław Hendryk, Stefan Pojda, Wojciech Jędrzejewski
Własne doświadczenia w rehabilitacji protetycznej chorych po egzenteracji oczodołu Stanisław B. Bartkowski, Jan Zapała, Paweł Pałka, Krzysztof Kuchta
Wybrane metody rekonstrukcyjne w leczeniu nowotworowych ubytków powieki dolnej Mariusz Kęcik
Leczenie niezłośliwych guzów oczodołu o lokalizacji pozagałkowej w Klinice Otolaryngologicznej CM UJ w Krakowie Jacek Składzień, Maciej Modrzejewski, Paweł Stręk
Chłoniaki złośliwe narządu wzroku – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie Ewa Wolska-Szmidt, Zofia Krzystolik
Rekonstrukcje powiek po chirurgicznym leczeniu nowotworów Jan Stępniewski, Hanna Pecold-Stępniewska
Przydatność badania ultrasonograficznego w monitorowaniu progresji/regresji patologicznych zmian oczodołowych Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold