Wydanie specjalne czerwiec 2017

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Wydanie specjalne czerwiec 2017

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Leczenie doszklistkowe neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po pierwszym roku funkcjonowania programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia (str. 5 – 8) Małgorzata Latalska, Agata Prokopiuk, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz Intravitreal Therapy in Neovascular Age-related Macular Degeneration after First Year of the National Health Fund Drug Prescription Program
Ocena wyników leczenia chorych na neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu oraz ich skuteczności w pierwszym roku leczenia (str. 9 – 12) Aneta Lewicka-Chomont, Wesam Taslaq, Kamila Nester-Ostrowska, Karolina Przytuła One-year Outcome and Effectiveness of Intravitreal Aflibercept Injections in Patients with Neowascular Age-Related Macular Degeneration
Analiza wyników leczenia afliberceptem nawrotowej lub przetrwałej neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – 12 miesięcy obserwacji programu lekowego (str. 13 – 16) Iwona Laudańska-Olszewska 1 , Piotr Gozdek 1 , Mariusz Maroszyński 1 , Sylwia Konarska 1,2 , Joanna Supińska-Bitner 1 , Dominik Odrobina 1,3 Treatment Results Analysis of Aflibercept in Recurrent or Persistent Neowascular Age-related Macular Degeneration – 12-month Observation of the Drug Prescription Program
Ocena wyników leczenia chorych na neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia (str. 17 – 20) Piotr Wnorowski, Tomasz Chudoba, Ewa Kardasiewicz, Joanna Sempińska-Szewczyk Outcomes in Patients with Neovascular Age-related Macular Degeneration Treated with Aflibercept Injections as a Part of National Health Fund Drug Prescription Program
Leczenie chorych na nowo rozpoznaną neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem afliberceptem według schematu proaktywnego w ramach programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wi (str. 21 – 23) Dominika Romańczak Treatment with Aflibercept in Proactive Scheme in Newly Diagnosed Patients with Neovascular Age-related Macular Degeneration in the National Health Fund Drug Prescription Program – Own Experience
Analiza wyników leczenia chorych według schematu proaktywnego w ramach programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” w pierwszym roku jego trwania w Klinice Okulistyki Ogólnej Uniwers (str. 24 – 26) Anna Matysik-Woźniak 1 , Małgorzata Ozimek 1 , Edyta Koman 1 , Dominika Nowakowska 1 , Robert Rejdak 1,2 Analysis of Results of Proactive Regimen Treatment in “The neovascular Age-related Macular Degeneration” in Drug Prescription Program in the First Year of its Duration in the Department of General Ophthalmology in Lublin
Wczesne wyniki leczenia afliberceptem chorych na nowo rozpoznaną neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem według proaktywnego schematu programu lekowego – doniesienie wstępne (str. 27 – 30) Ewa L. Czaplicka, Wojciech Suda, Jarosław Kocięcki Early Outcomes of Naive Patients Treated with Aflibercept in the Proactive Schedule of the Polish National Health Fund Drug Prescription Program – Preliminary Results
Leczenie afliberceptem neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w pierwszym roku trwania programu lekowego – prezentacja przypadków klinicznych (str. 31 – 35) Małgorzata Figurska Neovascular Form of Age-related Macular Degeneration Therapy with Aflibercept During First Year of Drug Prescription Program – Clinical Cases Presentation
Leczenie afliberceptem chorych na neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w ramach programu lekowego – opis przypadków (str. 36 – 39) Anna Skłodowska Treatment of Neovascular Age-related Macular Degeneration Using Aflibercept as a part of the National Health Fund Drug Prescription Program – Case Series
Program lekowy „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” – doświadczenia własne po pierwszym roku jego funkcjonowania (str. 40 – 44) Małgorzata Seredyka-Burduk 1,2 , Magdalena Pol 1 , Grażyna Malukiewicz1, Bartłomiej Kałużny 1,2 Drug Prescription Program „Treatment of Neovascular (Exudative) Form of Age-related Macular Degeneration” – Own Experience after First Year of Management