Numer 3/2018

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2019

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Perspektywy leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – innowacyjne leki w trakcie badań (str. 11 – 14) Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński Wet Age-related Macular Degeneration Treatment Perspectives – New Promising Drugs in Development
Nowe metody terapii retinopatii barwnikowej – przegląd literatury (str. 15 – 17) Beata Gajda-Deryło, Dorota Borowicz, Edyta Koman, Jan Ostrowski, Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak New Methods in Therapy of Retinitis Pigmentosa – Literature Review
Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera – nowoczesne metody terapii (str. 18 – 21) Agnieszka Kiszka 1 , Piotr Łukasik 2 , Monika Szyport 2 , Anna Rejman 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Robert Rejdak 1 Leber Hereditary Optic Neuropathy – Modern Therapy Methods
Powierzchnia plamki w obrazie optycznej koherentnej tomografii – nowa klasyfikacja przylegania, trakcji szklistkowo-plamkowej i otworów plamki (str. 22 – 25) Joanna Ciszewska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik Vitreomacular Interface in Optical Cohrence Tomography – New Classification of Vitreomacular Adhesion, Vitreomacular Traction and Macular Holes
Otwór w plamce – rozpoznanie i leczenie z zastosowaniem nowych technologii (str. 26 – 30) Dominika Wrzesińska, Dorota Borowicz, Edyta Koman-Wierdak, Beata Gajda-Deryło, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak Macular Hole – Diagnostics and Treatment with Application of New Technology
Ocena przydatności średniej oraz minimalnej grubości komórek zwojowych siatkówki w diagnostyce zapalenia nerwu wzrokowego u dzieci – doniesienia wstępne (str. 31 – 35) Gracjana Fijałkowska 1,2 , Dorota Barchanowska 1 , Krzysztof Rycman1, Erita Filipek 1,2 The Usefulness of Assessing the Thickness of Retinal Ganglion Cell Complex in Optic Neuritis in Children – Preliminary Reports
Zwyrodnienie ciała szklistego i dostępne obecnie metody terapeutyczne (str. 36 – 38) Joanna Stafiej, Grażyna Malukiewicz Vitreous Degeneration and Available Therapeutic Methods
Przegląd najnowszych metod ilościowego pomiaru reakcji źrenic na światło (str. 39 – 41) Edyta Koman-Wierdak, Dorota Borowicz, Dominika Wrzesińska, Beata Gajda-Deryło, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak The Methods of Quantitative Pupillary Light Defects Examination
Obrazowanie ultraszerokokątne dna oka – nowe możliwości diagnostyczne (str. 42 – 45) Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz Ultra-widefield Fundus Imaging – New Diagnostic Prospects
Wykorzystanie systemu CorVis ST do oceny biomechanicznych właściwości rogówki (str. 46 – 48) Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz The Use of CorvVis ST for Corneal Biomechanical Measurements
Zastosowanie aparatu I.C.P. Ocular Surface Analyser w diagnostyce zaburzeń powierzchni oka (str. 49 – 52) Karolina Kątska, Dominika Wróbel-Dudzińska, Jan Ostrowski, Beata Rymgayłło-Jankowska, Tomasz Żarnowski Application of I.C.P. Ocular Surface Analyser in the Diagnosis of Ocular Surface Disease
Aplikacje na telefony komórkowe – nowa forma pomocy dla osób słabowidzących (str. 53 – 54) Krzysztof Wasiak, Jean Fayet, Dariusz Kęcik Smartphone Applications – New Form of Help for Visually Impaired Patients
Tablice D-charts oraz M-charts jako nowatorskie metody pomiaru metamorfopsji w przebiegu schorzeń plamki (str. 55 – 57) Dorota Borowicz 1 , Beata Gajda-Deryło 1 , Dominika Wrzesińska 1 , Edyta Koman 1 , Waldemar Kędziora 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Robert Rejdak 1 D-charts and M-charts as an Innovative Methods for Measurement of Metamorphopsia in Macular Diseases
Cyfrowe zmęczenie wzroku – optyczne metody profilaktyki (str. 58 – 61) Małgorzata Seredyka-Burduk 1,2 , Waldemar Błoch 1 , Daniela Kuich 1 , Grażyna Malukiewicz 2 , Bartłomiej Kałużny 1,2 Computer Vision Syndrome – the Optical Methods of Prophylaxis
Demodekoza oczna – najnowsze metody rozpoznawania (str. 62 – 66) Piotr Łukasik 1 , Monika Szyport 1 , Anna Rejman 1 , Katarzyna Bartosik 2 , Katarzyna Nowomiejska 3 , Robert Rejdak 3 Ocular Demodecosis – Modern Diagnostic Methods
Terapia suchego oka – problem wciąż aktualny (str. 67 – 70) Monika Udziela Dry Eye Therapy – a Considerable Clinical Issue
Terapia zespołu suchego oka – leczenie przeciwzapalne według najnowszych wytycznych DEWS II (str. 71 – 74) Aneta Hill-Bator Dry Eye Disease Treatment – Anti-inflammatory Therapy Based on the DEWS II Guidelines
Zespół suchego oka – analiza podstawowych algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych (str. 75 – 80) Piotr A. Woźniak 1 , Maciej Osęka 2 , Justyna Izdebska 1,3 , Anna M. Ambroziak 4,5 Dry Eye Disease – the Analysis of the Fundamental Diagnostic and Therapeutic Algorythms
Nanoemulsja kationowa 0,1-procentowej cyklosporyny A – tolerancja, bezpieczeństwo, skuteczność i biodostępność. Przegląd piśmiennictwa (str. 81 – 83) Piotr A. Woźniak 1 , Anna M. Ambroziak 2,3 0.1% Cyclosporine A Cationic Nanoemulsion – Tolerance, Safety, Efficacy and Bioavailablity. Literature Review
Zastosowanie 0,1-procentowego roztworu nanoemulsji kationowej cyklosporyny – opis przypadków (str. 84 – 88) Anna M. Ambroziak 1,2 , Piotr A. Woźniak 3 The Application of 0.1% Cyclosporine A Cationic Nanoemulsion – Case Report
Wpływ kropli nawilżających do oczu w postaci nanoemulsji kationowej (Cationorm®) na barwienie fluoresceiną rogówki i czas przerwania filmu łzowego u pacjentów z zespołem suchego oka (str. 89 – 92) Wiktor Stopyra The Impact of Cationic Nanoemulsion based Eye Drops (Cationorm®) on Corneal Fluorescein Staining and Tear Break-up Time in Patients with Dry Eye Disease
Występowanie krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu u dzieci i młodzieży – analiza danych klinicznych Kliniki Okulistyki Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (str. 93 – 96) Marta Świerczyńska 1 , Ewelina Tobiczyk 1 , Natalia Argier 1 , Luiza Chmielewska 1 , Erita Filipek 2,3 Prevalence of Myopia, Hyperopia and Astigmatism Among Children and Adolescents – Analysis of Clinical Data in the Clinic of Paediatric Ophthalmology Medical University of Silesia in Katowice
Łagodne guzy narządu wzroku u dzieci i młodzieży – analiza materiału klinicznego (str. 97 – 100) Marta Świerczyńska 1 , Ewelina Tobiczyk 1 , Natalia Argier 1 , Luiza Chmielewska 1 , Erita Filipek 2,3 Benign Tumors of Visual Organ in Children and Adolescents – Clinical Data Analysis
Zespół Bealsa – wrodzona przykurczowa arachnodaktylia. Opis przypadku (str. 101 – 105) Magdalena Adamczyk-Frystacka 1 , Dorota Barchanowska 1 , Erita Filipek 2 Beals Syndrome – Congenital Contracture of Arachnodactyly. Case Report