Suplement do nr-u 1/2003

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Suplement do numeru 1/2003

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Wartość diagnostyczna komputerowej perymetrii statycznej, laserowej tomografii siatkówkowej (HRT) oraz skaningowej polarymetrii laserowej (GDx) w ocenie progresji jaskry pierwotnej otwartego kąta Małgorzata Krajewska, Jaromir Wasyluk, Krystyna Czechowicz-Janicka, Beata Janiszewska, Małgorzata Musiorska Static perimetry, retinal tomography (HRT) and scanning laser polarimetry (GDx) diagnostic reliability in evaluation of POAG progression
Porównanie wyników pomiarów grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki wykonanych za pomocą skaningowych polarymetrów laserowych GDx FCC oraz GDx VCC – doniesienie wstępne Jaromir Wasyluk, Małgorzata Krajewska, Krystyna Czechowicz-Janicka Comparison of retinal nerve fiber layer analysis parameters performed with two scanning laser polarimeters: GDx FCC and GDx VCC
Ocena korelacji między wynikami perymetrii komputerowej a zmianami w stężeniu endoteliny-1 we krwi u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta po teście ochłodzenia Barbara Terelak-Borys1, Krystyna Czechowicz-Janicka1, Małgorzata Radzikowska2 Evaluation of correlation between static perimetry results and changes in endothelin-1 plasma levels after cold-pressor test in primary open-angle glaucoma patients
Zabiegi cyklodestrukcyjne – alternatywna metoda leczenia obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe Jerzy Szaflik, Justyna Izdebska, Danuta Zawadzka, Marcin G. Prost Cyclodestructive procedures – alternative methods of reducing intraocular pressure
Zastosowanie OCT w monitorowaniu neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu AMD u pacjentów poddanych terapii fotodynamicznej Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Agnieszka Samsel, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Iwona Świtka-Więcławska, Renata Niemczyk Usefulness of OCT in monitoring choroidal neovascularisation in age related macular degeneration of patients treated with photodynamic therapy
Trudności diagnostyczne u pacjentów z podejrzeniem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Magdalena Ulińska, Sława Kwiecień Diagnostic problems in patients suspected of age-related macular degeneration
Terapia fotodynamiczna w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Jerzy Szaflik, Magdalena Ulińska, Sława Kwiecień Photodynamic therapy in treatment of exudative form of age-related macular degeneration
Terapia fotodynamiczna w leczeniu poddołkowej neowaskularyzacji w przebiegu patologicznej krótkowzroczności i zmianach pozapalnych Sława Kwiecień, Magdalena Ulińska Photodynamic therapy in treatment of subfoveal neovascularisation in pathologic myopia and postinflammatory scar
Zastosowanie programu komputerowego „PDT” firmy Topcon w kwalifikacji pacjentów do zabiegów terapii fotodynamicznej z użyciem werteporfiny Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski, Ariadna Gierek-Łapińska Usage of PDT software of Topcon in patients selection procedure for Photodynamic Therapy with verteporfin
Ocena wrażliwości na kontrast testem Lagon jako jedno z kryterium skuteczności terapii w różnych schorzeniach plamki Joanna Ciszewska, Elżbieta Świtka-Bachnik, Iwona Świtka-Więcławska The evaluation of contrast sensitivity with Lagon test as one of criteria of treatment effects in different macular diseases
Zastosowanie programów komputerowych w brachyterapii czerniaka naczyniówki Arkadiusz Pogrzebielski, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon, Maria Starzycka Computer programs in episcleral plaque brachytherapy of choroidal melanoma
Identyfikacja genetyczna cytopatii mitochondrialnych na przykładzie Dziedzicznej Neuropatii Wzrokowej Lebera Anna M. Ambroziak1, Jerzy Szaflik1,   Magdalena Korwin-Rujna1, Ewa Bartnik2 Mitochondrial cytopathies – the latest molecular genetics achievements in diagnostic and counceling on example of the Leber’s Hereditary Optic Neuropathy (LHON)
Zmiany oczne u pacjentów z chorobą Gravesa przebiegającą z eutyreozą Jadwiga Janik1, Helena Jastrzębska2, Małgorzata Gietka-Czernel2, Stefan Zgliczyński2, Barbara Rożniatowska3, Jerzy Elbanowski4 Ocular changes in patients with euthyroid Graves’ disease
Internetowy program „Widzę” służący do skryningowego badania ostrości wzroku i rozpoznawania barw u dzieci i młodzieży Jerzy Szaflik, Marcin G. Prost, Adam Hapunik, Anna Zaleska-Żmijewska, Anna Skłodowska The „I can see…” Internet Program used for screening examination of the visual acuity and color perception in children and young adults