Numer 4/2002

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2002

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

Zespoły wad ze zmianami w narządzie wzroku Lech Korniszewski
Cytopatie mitochondrialne – najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej w diagnostyce i poradnictwie na przykładzie Dziedzicznej Neuropatii Wzrokowej Lebera Jerzy Szaflik, Anna M. Ambroziak, Ewa Bartnik, Magdalena Korwin-Rujna
Diagnostyka genetyczna dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera – badania własne Jerzy Szaflik, Anna M. Ambroziak, Ewa Bartnik, Magdalena Korwin-Rujna, Katarzyna Mroczek-Tońska, Dorota Ratajska
Choroby mitochondrialne i ich udział w patologii narządu wzroku Agata Hevelke, Piotr Skopiński
Dystrofia nabłonkowa rogówki Meesmanna i jej podłoże genetyczne Ewa Mrukwa-Kominek, Ariadna Gierek-Łapińska, Dorota Wyględowska-Promieńska
Mutacje genu BIGH3 i ich wpływ na obraz dystrofii rogówki Ewa Mrukwa-Kominek, Ariadna Gierek-Łapińska, Stanisława Gierek-Ciaciura
Zespół Ushera – najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej oraz możliwości poradnictwa genetycznego Jarosław Waligóra, Anna M. Ambroziak, Sebastian Gajda
Aspekty genetyczne izolowanej krótkowzroczności Anna M. Ambroziak, Sebastian Gajda, Jarosław Waligóra
Występowanie neuropatii jaskrowej, wysokiej krótkowzroczności i stożka rogówki w trzypokoleniowej rodzinie – 20-letnie obserwacje własne Ewa Iwaszkiewicz, Anna M. Ambroziak, Marek Rostkowski
Młodzieńcze rozwarstwienie siatkówki sprzężone z chromosomem X w obrazie klinicznym i w optycznej koherentnej tomografii Agnieszka Samsel, Łukasz Staszczak, Wojciech Hautz, Joanna Brydak-Godowska
Udział komórek zwojowych w regulacji cyklu dobowego Agata Hevelke, Piotr Skopiński
Terminalna postać zwyrodnienia barwnikowego siatkówki – opis przypadku Krystyna Kazimierczuk, Jacek Robaszkiewicz, Andrzej Stankiewicz
Wszczepienie sztucznej soczewki do rowka rzęskowego z fiksacją śródtwardówkową Grzegorz Pfeiffer, Katarzyna Cieślińska, Krystyna Pecold
Poliwidony w profilaktyce zakażeń śródoperacyjnych u dzieci Stanisław Krzywicki
Działanie immunotropowe destylatu borowiny limanu z dodatkiem kwasu cynamonowego i kumaryny (FIBS) Piotr Skopiński, Teresa Sawicka, Janina Drozd, Joanna Prosińska, Beata Białas-Chromiec, Ewa Skopińska-Różewska
Powikłania okulistyczne występujące w podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu Beata Karwacka
Torbielowaty obrzęk plamki. Etiologia, rozpoznanie, ewolucja i leczenie Carlos Dante Heredia Garcia