Numer 3/2015

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2015

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Soczewka bioanalogiczna – nowe możliwości dla chorych na zaćmę (str. 11) Sylwia Wagner1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 Bioanalogic Intraocular Lens – New Possibilities for Cataract Patients
Ocena funkcji wzroku oraz powikłań po operacji zaćmy z wszczepieniem jednoogniskowej soczewki akrylowej MBI (str. 15) Michał Post, Karolina Podborączyńska-Jodko, Monika Drobek-Słowik, Wojciech Gosławski, Urszula Kulik, Wojciech Lubiński Evaluation of Visual Function and Complications after Cataract Surgery with Monofocal Acrylic MBI Lens Implantation
Zastosowanie kombinacji wszczepów soczewek multifokalnych ReSTOR +2,5 i ReSTOR +3,0 – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku (str. 19) Małgorzata Seredyka-Burduk1,2, Bartłomiej Kałużny1,2,3 Implantation of Combination of Multifocal Intraocular Lenses ReSTOR +2.5 and ReSTOR +3.0 – Literature Review and Case Report
Wyniki badań ostrości wzroku u pacjentów z wszczepioną soczewką Tecnis Symfony (str. 22) Ludmiła Popowska1, Yurij Takhtajev2, Leonid Balaszewicz2 Visual Acuity Results in Patients Implanted with Tecnis Symfony IOLs
Operacje wszczepiania torycznych soczewek wewnątrzgałkowych – wyniki badań u pacjentów im poddanych i czynniki wpływające na ostateczny wynik (str. 28) Ludmiła Popowska1, Yurij Takhtajev2 Intraocular Toric Lens Implantation Surgeries – Results and Factors Influencing Final Outcomes
Korekcja astygmatyzmu wewnątrzgałkowymi soczewkami torycznymi (str. 34) Agnieszka Urgacz-Lechowicz1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 Toric Introcular Lens for Astigmatism Correction in Cataract Patients
Filtr niebieski w sztucznych soczewkach wewnątrzgałkowych – jego funkcje ochronne i znaczenie (str. 39) Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Katarzyna Jadczyk3 Blue Light Filter in Artificial Intraocular Lenses – Protective Function and Importance
Zastosowanie asferycznych sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych w chirurgii zaćmy (str. 44) Agata Światowska1, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 Aspheric Intraocular Lenses Used in Cataract Surgery
Postępowanie w chirurgicznym leczeniu zaćmy u dzieci (str. 47) Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Urban Management in Pediatric Cataract Surgery
Odległe wyniki leczenia dzieci z podwichniętymi soczewkami metodą lensektomii z dojścia przez część płaską ciała rzęskowego. Część II. Analiza zmian ostrości wzroku, długości osi anatomicznej gałek ocznych i refrakcji układu optycznego (str. 50) Dorota Barchanowska1,2, Erita Filipek1,2, Lidia Nawrocka1,2, Ewa Kraszewska1,2 The Long Term Results Related to Children with Subluxated Lens Treatment with by Pars Plana Lensectomy. Part II. Change in Visual Acuity, Ocular Axial Length and Refraction
Ocena czynności oczu u dzieci poddanych operacji zaćmy wrodzonej i wtórnemu wszczepieniu zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej (str. 57) Erita Filipek1,2, Maria Formińska-Kapuścik1,2, Lidia Nawrocka1,2, Dorota Barchanowska1,2 Visual Function Evaluation in Children after Congenital Cataract Surgery and Secondary Foldable Intraocular Lens Implantation
Kalkulacja kosztów zaćmy niepowikłanej z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów (str. 61) Monika Raulinajtys-Grzybek1, Agata Bełżecka2, Grażyna Broniek2, Kamil Nowik2,3, Jacek P. Szaflik2,4 Costing Cataract Surgery Treatment Using Modern Cost Accounting Solutions
Wczesne leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci – obserwacje własne (str. 69) Mirosława Grałek, Agnieszka Moll, Beata Orawiec, Anna Niwald Early Treatment of Congenital Lacrimal Ducts Obstruction in Children – Own Observations
Długoterminowa skuteczność zabiegów przeztwardówkowej cyklofotokoagulacji laserem diodowym wykonanych u chorych na zaawansowaną jaskrę z dobrą ostrością wzroku (str. 72) Ewa Strzemecka1,2, Anna Zaleska-Żmijewska1,2, Jacek P. Szaflik1,2 Long-term Efficacy of Transscleral Diode Laser Cyclophotocoagulation in Patients with Advanced Glaucoma and Good Visual Acuity
Przydatność optycznej koherentnej tomografii do monitorowania przerzutów nowotworowych do naczyniówki (str. 76) Izabella Wójcicka-Balińska1, Magdalena Ulińska1,2, Maria Kmera-Muszyńska1 Usefulness of the Optical Coherence Tomography in the Choroidal Metastases Follow-up
Leki stosowane w terapii schorzeń narządu wzroku u kobiet w ciąży – aspekty praktyczne i prawne. Część II (str. 82) Daria Kęcik, Katarzyna Mianowska, Klaudia Półtorak, Dominika Mońdziel, Konrad Solarski, Dariusz Kęcik Medications Used in Ocular Disorders Treatment in Pregnant Women – Clinical and Legal Issues. Part II
Trudności w diagnostyce i leczeniu toksokarozy ocznej – opis przypadku (str. 87) Monika Modrzejewska1, Agnieszka Krukar2, Wojciech Lubiński1 Ocular Toxocarosis, Diagnostic and Therapeutic Difficulties – Case Study
Rola nużeńców w etiopatogenezie chorób oczu (str. 91) Beata Rymgayłło-Jankowska The Role of Demodex spp. in Etiology of Eye Diseases
Rola nużeńców w etiopatogenezie stanów zapalnych skóry oraz brzegów powiek – podejście kliniczne (str. 94) Izabela Chudzicka-Strugała1, Walenty Chudzicki1, Maciej Osęka2, Agata Czochralska-Duszyńska3, Aleksandra Sędzikowska4, Edyta Mądry3 The Role of Demodex spp. in Etiology of Skin Inflammation and Blepharitis – Clinical Approach
Nużeniec jako potencjalna przyczyna dyskomfortu oczu u osób pracujących przy monitorze ekranowym komputera (str. 97) Marta Owczyńska, Witold Tarkowski, Anna Błaszczyk-Tyszka Demodex as a Potential Cause of Ocular Discomfort in Individuals Working at the Computer Monitors
Nowe podejście do oceny jakości filmu łzowego u użytkowników soczewek kontaktowych (str. 102) Dorota H. Szczęsna-Iskander New Approach for Tear Film Quality Assessment in Contact Lens Wearers
Rozwój technik obrazowania metodą optycznej koherentnej tomografii stosowanych w kontaktologii (str. 107) Joanna Stachura1, Bartłomiej J. Kałużny1,2, Ilona Piotrowiak1, Grażyna Malukiewicz1 Progress of Optical Coherence Tomography Used in Contact Lens Imaging
Zastosowanie soczewek silikonowo- -hydrożelowych PremiO (asmofilcon A) i Air Optix Night & Day (lotrafilcon A) jako soczewek opatrunkowych po zabiegach chirurgii refrakcyjnej (str. 111) Iwona Grabska-Liberek1,2, Justyna Izdebska2,3, Jerzy Szaflik2,4, Piotr Szymanek5, Katarzyna Szymanek4,5 Silicone Hydrogel PremiO (asmofilcon A) and Air Optix Night & Day (lotrafilcon A) Lenses Use as Bandage Lenses After Refractive Surgery
Ortokorekcja u dzieci i młodzieży, czy to działa? Prezentacja wybranych przypadków (str. 114) Katarzyna Szymanek1,2, Piotr Szymanek1 Orthokeratology in Pediatric Patients – Does it Work? Presentation of Patients
Przydatność testu Randota do oceny widzenia stereoskopowego u dzieci i młodych dorosłych (str. 119) Sebastian Sirek1, Paulina Wójcik1, Anna Kałuża-Wieczorek1, Joanna Wieczorek1, Dorota Pojda-Wilczek2 Usefulness of Randot Tests to Assess Stereoscopic Vision
Nowa soczewka hybrydowa EyeBrid Silicone – nowe bardziej komfortowe rozwiązanie korekcji także w skomplikowanych przypadkach nieregularnej rogówki np. stożka rogówki (str. 122) Emmanuel Veillard1, Piotr Szymanek2, Katarzyna Szymanek2,3 EyeBrid Silicone – New Hybrid Lens – New More Comfortable Solution for Your Patients also in Correction of Complicated Cases of Irregular Corneas Like Keratoconus
Zastosowanie cyfrowego programu aplikacji soczewek kontaktowych – EasyFit – do korekcji skomplikowanych przypadków nieregularnej rogówki oraz w ortokorekcji (str. 126) Michael Guez1, Piotr Szymanek2, Katarzyna Szymanek2,3 Application of Digital Contact Lens Fitting Program – EasyFit – In Complicated Cases of Irregular Cornea and Ortho-K
Terapia termiczna EyeBag w leczeniu zespołu suchego oka w przebiegu niewydolności gruczołów Meiboma (str. 134) Katarzyna Szymanek1,2, Piotr Szymanek1, Anna M. Ambroziak2,3 EyeBag Warm Compress in Treatment of Dry Eye Syndrome Secondary to Meibomian Gland Dysfunction