Numer 3/2008

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2008

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Rak płaskonabłonkowy spojówki – etiologia, obraz kliniczny i metody leczenia (str. 11) Krzysztof Mika, Arkadiusz Pogrzebielski, Monika Węglarz, Bożena Romanowska-Dixon Squamous Cell Carcinoma of the Conjunctiva – Etiology, Clinical Picture and Treatment Methods
Kosmetyczna plastyka powieki dolnej (str. 16) Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik Cosmetic Lower Eyelid Blepharoplasty
Kosmetyczna plastyka powieki górnej (str. 20) Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik Cosmetic Blepharoplasty
Endoskopowa dacryocystorhinostomia w leczeniu nabytej niedrożności przewodu nosowo-łzowego.Część I. Technika operacyjna (str. 23) Andrzej Sieśkiewicz1, Iwona Obuchowska2, Marek Rogowski1, Zofia Mariak2 Endoscopic Dacryocystorhinostomy in the Treatment of Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction. Part I. Surgical Technique
Endoskopowa dacryocystorhinostomia w leczeniu nabytej niedrożności przewodu nosowo-łzowego.Część II. Analiza materiału klinicznego (str. 26) Iwona Obuchowska1, Andrzej Sieśkiewicz2, Zofia Mariak1, Marek Rogowski2 Endoscopic Dacryocystorhinostomy in the Treatment of Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction. Part II. Clinical Materiale Analysis
Przezkanalikowa endoskopowa laserowa dacryocystorhinostomia – doświadczenia własne (str. 29) Piotr Jaworski Transcanilular Endoscopic Laser Dacryocystorhinotromy – Own Experience
Flora bakteryjna woreczka łzowego i jamy nosowej u pacjentów z nabytą niedrożnością przewodu nosowo-łzowego operowanych metodą endoskopowej dacryocystorhinostomii (str. 32) Iwona Obuchowska1, Andrzej Sieśkiewicz2, Zofia Mariak1, Marek Rogowski2 Bacterial Flora of the Lacrimal Sac and the Nose in Patients with Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction Undergoing Endoscopic Dacryocystorhinostomy
Diagnostyka naczyniaka limfatycznego oczodołu u dzieci i jego leczenie (str. 35) Barbara Chipczyńska, Mirosława Grałek, Wojciech Hautz, Beata Kocyła-Karczmarewicz Orbital Lymphangioma Diagnostics and Treatment in Children
Wszczepy oczodołowe w leczeniu poenuklacyjnego zespołu oczodołu (str. 39) Marek E. Prost Orbital Implants in Postenucleation Socket Syndrome Treatment
Ocena leczenia urazów drążących gałki ocznej (str. 46) Michał Wilczyński, Maja Waszczyk Evaluation of the Ocular Penetrating Injuries Treatment
Przerzut niedrobnokomórkowego raka płuc do gałki ocznej – opis przypadku (str. 51) Joanna Sempińska-Szewczyk, Joanna Major-Gralec, Radosław Kaźmierczak Intraocular Metastasis of Non-small Cell Lung Cancer – Case Report
Rola radioterapii w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) oraz orbitopatii Gravesa (GO) (str. 56) Ewa Ziółkowska, Maria Kubiak, Małgorzata Zarzycka, Tomasz Wiśniewski The Radiotherapy Value in the Treatment of Age-related Macular Degeneration and Graves’ Orbitopathy
Zespół Devica (str. 61) Katarzyna J. Napora, Iwona Obuchowska, Anna Bryl-Przybylska, Zofia Mariak Devic’s Syndrome