Wydanie specjalne wrzesień 2012

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Wydanie specjalne wrzesień 2012

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Zapalenie – element chorób siatkówki (str. 5) Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska Inflammation – Retinal Disease Element
Kortykosteroidy w leczeniu nieinfekcyjnych zapaleń błony naczyniowej (str. 8) Marta Misiuk-Hojło, Karolina Czajor Corticosteroid Therapy in Noninfectious Uveitis
Innowacyjna postać deksametazonu w terapii obrzęku plamki wywołanego niedrożnością naczyń żylnych siatkówki (str. 11) Iwona Grabska-Liberek, Łukasz Kołodziejski Innovative Form of Dexamethasone in the Treatment of Macular Edema Following Retinal Vein Occlusion
Zastosowanie Ozurdexu w leczeniu obrzęku plamki wtórnego do zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki – opis przypadku (str. 13) Magdalena Ulińska Ozurdex Use in the Treatment of Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion – a Case Report
Zastosowanie doszklistkowego implantu deksametazonu (Ozurdexu) w leczeniu przewlekłego obrzęku plamki w przebiegu niedrożności naczyń żylnych siatkówki (str. 16) Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon Intravitreal Dexamethasone Implant (Ozurdex) in the Treatment of Chronic Macular Edema in Patients with Retinal Vein Occulsion
Obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki – opis przypadku (str. 19) Andrzej Gębka Macular Oedema Following Branch Retinal Vein Occlusion – a Case Report
Zastosowanie biodegradowalnego doszklistkowego implantu deksametazonu w nieinfekcyjnym zapaleniu błony naczyniowej (str. 21) Anna Turno-Kręcicka, Karolina Czajor Biodegradable Intravitreal Dexamethasone Implant in the Treatment of Noninfective Uveitis