Wydanie specjalne maj 1999

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Wydanie specjalne maj 1999

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.
Diagnostyczna wartość analiz komputerowych potencjałów korowych w chorobach nerwu wzrokowego Piotr Sobolewski, Jerzy Janecki, Andrzej Stankiewicz, Danuta Smoleńska-Janica, Mirosław Świercz, Mirosław Grusza
Diagnostyczna wartość analiz komputerowych wyników perymetrycznych w chorobach plamki Piotr Sobolewski, Jerzy Janecki, Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Joanna Słomska, Andrzej Stankiewicz, Danuta Smoleńska-Janica, Krzysztof Sabasiński
Diagnostyczna wartość komputerowej perymetrii statycznej w aspekcie operacyjnego leczenia jaskry na podstawie materiału 1995-1998 Maciej Gwóźdź, Piotr Fryczkowski, Anna Kolczyńska, Ewa Dziwińska, Eugeniusz Gwóźdź, Teresa Dzieciątek, Dorota Żelezik, Ewa Kotarczyk-Finc, Ali Sahnazari, Adrianna Wrzesińska
Zastosowanie fotografii cyfrowej w niektórych metodach diagnostyki obrazowej narządu wzroku Krzysztof Szmatłoch, Olgierd Palacz, Dariusz Łąk
Badania elektrofizjologiczne w korelacji z badaniami perymetrycznymi we wczesnej jaskrze Olgierd Palacz, Wojciech Lubiński, Andrzej Palacz, Krzysztof Szmatłoch
Metody skrócenia czasu badania w komputerowej perymetrii statycznej. Strategia TOP – Tendency Oriented Perimetry Marek Ćwirko, Maria Muzyka, Łukasz Szelepin, Mirosław Słowik, Maria H. Niżankowska
Komputerowa analiza planimetryczna strefy beta zaniku okołotarczowego naczyniówki a zmiany funkcjonalne w oczach jaskrowych Mirosław Słowik, Maria Hanna Niżankowska, Łukasz Szelepin, Marek Ćwirko
Wczesna diagnostyka jaskry pierwotnej otwartego kąta w małych i dużych tarczach nerwu wzrokowego za pomocą cyfrowej planimetrii Łukasz Szelepin, Maria Hanna Niżankowska, Marek Ćwirko, Maria Muzyka, Mirosław Słowik
Badania molekularno-genetyczne i prognozowanie w rodzinach obciążonych zespołem Ushera Mikołaj Krajewski, Wojciech Skowroński, Andrzej Salata
Własny program komputerowy do monitorowania pacjentów po chirurgii przedniego odcinka gałki ocznej, stosowany w gabinecie okulistycznym „Laser” Jerzy Szaflik, Iwona Liberek
Nowoczesne zestawy aparatury do badań elektrofizjologicznych Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko, Zbigniew Kiciak, Mariusz Rowiński
Metody oceny śródbłonka rogówki z zastosowaniem aparatów optycznych wspomaganych techniką komputerową Jerzy Szaflik, Mariola Słomińska, Małgorzata Sybilska, Justyna Izdebska, Anna Zaleska
Analiza topograficzna struktur dna oka badana metodą skaningowego oftalmoskopu laserowego TopSS Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Grażyna Broniek, Anna-Maria Ambroziak
Ocena ukształtowania powierzchni rogówki uzyskana metodą symulacji komputerowej Jerzy Szaflik, Mariola Słomińska, Małgorzata Sybilska
Videokeratografia komputerowa – problemy podczas badań eksperymentalnych Piotr Maciejewicz, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Dorota Kopacz
Ocena badań klinicznych wykonanych aparatem ultradźwiękowym wysokiej częstotliwości w wybranych jednostkach chorobowych Tadeusz Kęcik, Paweł Lewandowski, Jerzy Litniewski, Andrzej Nowicki, Wojciech Secomski
Ultrasonograf wielkiej częstotliwości do obrazowania oka i skóry Wojciech Secomski, Andrzej Nowicki, Jerzy Litniewski, Marcin Lewandowski, Tadeusz Kęcik, Paweł Lewandowski
Statystyczna analiza danych w perymetrii: PeriData Jadwiga Janik, Zbigniew Lewandowski
Wczesna diagnostyka jaskry przy pomocy analizatora grubości siatkówki (RTA). Doniesienie wstępne