Numer 4/2015

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2015

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Genetyczne podłoże jaskry – obecny stan wiedzy (str. 9) Andrzej Olechowski, Wojciech Hautz, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Alina Szajkowska Current Knowledge on Glaucoma Genetic Background
Rola polimorfizmów 751Lys/Gln genu XPD oraz 939 Lys/Gln genu XPC w rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta (str. 13) Magda Cuchra1, Katarzyna Szymanek2, Jacek P. Szaflik2,3, Jerzy Szaflik2,3, Ireneusz Majsterek1 The Role of the 751Lys/Gln XPD and 939 Lys/Gln XPC Genes Polymorphism in the Pathogenesis of Primary Open-angle Glaucoma
Mezenchymalne dysgenezje przedniego odcinka oka (str. 19) Andrzej Sawicki, Justyna Kaproń-Świś, Tomasz Żarnowski Anterior Segment Mesenchymal Ocular Dysgeneses
Stożek rogówki – środowiskowe i genetyczne czynniki schorzenia (str. 22) Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Joanna Wardak, Dariusz Kęcik Keratoconus – Environmental and Genetic Factors
Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki – etiopatogeneza schorzenia (str. 25) Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Wojciech Hautz, Monika Wacławiak-Dąbrowska, Andrzej Olechowski, Agnieszka Czeszyk Retinitis pigmentosa – Ethiopathogenesis
Zwyrodnienie girlandowate siatkówki i naczyniówki – aktualny stan wiedzy (str. 28) Beata Kocyła-Karczmarewicz, Wojciech Hautz, Joanna Gołębiewska Gyrate Atrophy of Choroid and Retina – Current Knowledge
Choroba Stargardta – podłoże genetyczne, objawy i diagnostyka (str. 31) Konrad Solarski, Joanna Moneta-Wielgoś Stargardt’s Disease – Genetic Background, Symptoms and Diagnostics
Choroba Stargardta (str. 34) Alina Szajkowska, Wojciech Hautz, Joanna Gołębiewska, Andrzej Olechowski, Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz Stargardt’s Macular Dystrophy
Choroideremia (str. 37) Małgorzata Niedośpiał, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik Choroideremia
Retinopatia u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCHADD) (str. 40) Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz, Wojciech Hautz, Joanna Gołębiewska, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Alina Szajkowska Retinopathy in Patients with Long Chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A-dehydrogenase Deficiency (LCHADD)
Młodzieńcza dystrofia plamkowa Besta (żółtkowata dystrofia plamki) (str. 43) Małgorzata Niedośpiał, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik Best Disease – Vitelliform Macular Degeneration
Centralna otoczkowa dystrofia naczyniówki ze szczególnym uwzględnieniem podłoża genetycznego (str. 49) Mariusz Przybyś, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik Central Areolar Chorioidal Dystrophy with Special Consideration to Genetical Background
Podłoże genetyczne zespołu Wagnera (str. 54) Monika Sapuła, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik Genetic Linkage of Wagner Syndrome
Choroba Wilson’a – zmiany w narządzie wzroku (str. 56) Dorota Białas-Niedziela, Andrzej Sawa, Dariusz Kęcik Wilson’s Disease – Ophthalmic Symptoms
Choroba von Hippla–Lindaua (str. 59) Daria Kęcik, Agnieszka Baran, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik Von Hippel–Lindau Disease
Mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią (CADSIL) – rzadka genetyczna choroba w praktyce lekarza okulisty (str. 62) Daria Kęcik, Dorota Białas-Niedziela, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leucoencephalopathy (CADASIL) – Rare Genetic Disease in Ophthalmology Practice
Dystrofia miotoniczna typu 1. (choroba Crushmanna-Steinerta) (str. 65) Aleksandra Kowalska-Ćwik1, Mariusz Kęcik2, Jan Kasprzak1, Paweł Zawadzki2, Mateusz Kęcik3 Myotonic Dystrophy Type 1. (Steinert Disease)
Anomalie narządu wzroku u dziecka z zespołem wad wrodzonych – opis przypadku (str. 68) Marta Kierznowska, Ewelina Lachowicz, Monika Modrzejewska Ocular Abnormalities in Child with Multiorgans Failures – Case Report
Obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego w przebiegu celiakii – opis przypadku (str. 71) Anna M. Przybylak-Małek1,2*, Agnieszka Łukaszewska-Smyk1, Joanna Stachura1, Grażyna Malukiewicz1, Bartosz Sikorski1, Magdalena Pol1 Bilateral Papilloedema in the Course of Celiac Disease – Case Report
Soczewki kontaktowe jako nośnik leków (str. 75) Emilia Rębała1, Anna M. Ambroziak1,2, Justyna Izdebska1,3, Piotr Skopiński1,4 Contact Lenses as Drug Delivery System
Okryplazmina – nowoczesna terapia zaburzeń powierzchni szklistkowo-plamkowej (str. 78) Justyna Sierocka-Stępień1, Aneta Michalik-Jakubek1, Katarzyna Witek1, Katarzyna Michalska-Małecka1,2 Ocriplasmin – Modern Therapy of Vitreomacular Surface Disorders
Zastosowanie preparatów anty-VEGF w terapii plamkowej neowaskularyzacji naczyniówkowej wikłającej choroidopatię pełzającą (str. 81) Małgorzata Figurska, Patrycja Laszewicz, Joanna Wierzbowska, Marek Rękas Anti-VEGF Therapy in the Treatment Macular Choroidal Neovascularization Secondary to Serpiginous Choroiditis