Numer 1/2012-1

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2012-1

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Łagodne guzy oczodołu u dzieci – obserwacje własne (str. 7) Anna Niwald, Mirosława Grałek, Beata Orawiec, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Andrzej Kapica Orbital Benign Tumors in Children – Own Observations
Złamania oczodołu u dzieci (str. 10) Mirosława Grałek, Anna Niwald, Beata Orawiec Orbital Fractures in Children
Zastosowanie wybranych lokalnych płatów w chirurgii powiek i okolicy oczodołu (str. 13) Mariusz Kęcik1, Mateusz Kęcik2, Dariusz Kęcik1 Use of the Selected Local Flaps in Eyelid and Orbit Region Surgery
Częściowa resekcja powieki dolnej w korekcji inwolucyjnego podwinięcia (str. 18) Mariusz Kęcik1, Urszula Rorot-Bazylak1, Daria Kęcik2 Partial Lower Lid Resection in Involutional Entropion Correction
Rekonstrukcja okolicy kąta przyśrodkowego i powieki płatem z fałdu nosowo-wargowego uszypułowanego podskórnie (str. 21) Mariusz Kęcik1, Joanna Kalińska1, Mateusz Kęcik2 Use of Subcutaneously Based Nasolabial Flap in Medial Canthal Reconstruction
Diagnostyka patologicznego łzawienia (str. 24) Aleksandra Jakubaszek1, Radosław Różycki1, Dominika Białas1, Artur Maliborski2, Izabela Nowak-Gospodarowicz1, Marek Rękas1 Diagnostic Methods in Epiphora
Chirurgiczne leczenie przewlekłej niedrożności dolnych dróg łzowych – przegląd metod operacyjnych (str. 29) Radosław Różycki1, Łukasz Konopka2, Marek Rękas1, Aleksandra Jakubaszek1 Surgical Treatment of the Chronic Nasolacrimal Duct Obstruction – Surgical Methods Review
Zastosowanie zatyczek perforowanych w leczeniu nabytego zwężenia zewnętrznych punktów łzowych (str. 33) Radosław Różycki, Dominika Białas, Marek Rękas, Izabela Nowak-Gospodarowicz, Aleksandra Jakubaszek Perforated Punctal Plugs for the Management of Acquired External Punctal Stenosis
Korekcja odwinięcia powieki dolnej techniką Smith Lazy-T w leczeniu patologicznego łzawienia (str. 37) Radosław Różycki, Izabela Nowak-Gospodarowicz, Aleksandra Jakubaszek, Dominika Białas, Marek Rękas Correction of the medial ectropion with a Smith Lazy-T procedure as a treatment of epiphora
Zastosowanie owodni w leczeniu schorzeń powierzchni oka (str. 40) Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Daria Kęcik, Andrzej Olechowski Amniotic Membrane in Ocular Surface Disorders Treatment
Przewlekła doustna antykoncepcja hormonalna a narząd wzroku (str. 43) Janusz Czajkowski Chronic Oral Hormonal Contraceptive Therapy and Visual Organ
Obustronne surowicze odwarstwienie siatkówki u kobiety w ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym – opis przypadku (str. 47) Anna Murawska, Anna Gębka-Gaś, Krystyna Raczyńska Bilateral Serous Retinal Detachment in Pregnancy Complicated with Preeclampsia – Case Report
Okołożylne zapalenie naczyń siatkówki jako objaw zespołu antyfosfolipidowego – opis przypadku (str. 51) Anna Murawska, Katarzyna Załęska, Leoplod Glasner Periphlebitis of the Retinal Vessels as a Symptom of Antiphospholipid Syndrome – Case Report
Choroba Hortona – diagnostyka i leczenie (str. 56) Emilia Bielecka, Agnieszka Rozegnał-Madej, Beata Rymgayłło-Jankowska, Tomasz Żarnowski Horton’s Disease – Diagnostics and Treatment
Jednoczasowa obustronna iniekcja ranibizumabu (Lucentis) do ciała szklistego w leczeniu ratunkowym postępującej retinopatii wcześniaków – doniesienie wstępne (str. 62) Małgorzata Seroczyńska, Beata Kocyła-Karczmarewicz, Mirosława Grałek, Wojciech Hautz, Krystyna Kanigowska Concomitant Bilateral Intravitreal Ranibizumab (Lucentis) Injections in Salvage Therapy in Retinopathy of Prematurity Treatment – Preliminary Report
Analiza wpływu wybieranych gatunków ryb na podaż kwasów tłuszczowych n3 w diecie osób ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) (str. 71) Dariusz Włodarek, Dominika Głąbska Influence of the Selected Fish on the n3 Fatty Acids Intake in Diet of Individuals with Age-related Macular Degeneration (AMD)
Związek polimorfizmu 762Val/Ala genu ADPRT z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej (str. 76) Magda Cuchra1, Ireneusz Majsterek1, Karolina Przybyłowska1, Mira Gacek2, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik2 Association of the 762 Val/Ala ADPRT Gene Polymorphism with a Risk of Primary Open-angle Glaucoma Development in a Polish Population
Analiza związku polimorfizmu -877 T/C genu APP z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej (str. 81) Alicja Nowak1, Ireneusz Majsterek1, Karolina Przybyłowska1, Mira Gacek2, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik2 Association Analysis of the -877T/C Polymorphism of the APP Gene with a Risk Occurrence of Primary Open-angle Glaucoma in a Polish Population
Ocena bezpieczeństwa i skuteczności wiskokanalostomii w chirurgicznym leczeniu jaskry prostej otwartego kąta (str. 85) Kamilla Barchan-Kucia1, Janusz Cieślik1, Katarzyna Nowomiejska2, Tomasz Żarnowski3 Safety and Efficacy of the Viscocanalostomy in the Surgical Management of Primary Open Angle Glaucoma