Kontakt z Redakcją

Redakcja kwartalnika medycznego „Okulistyka”
Oftal Sp. z o.o.
ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa
(w Centrum Mikrochirurgii Oka Laser)

Redakcja: redakcja@okulistyka.com.pl
tel. (22) 670-47-40

OKULISTYKA-kontakt