Wydanie specjalne grudzień 2001

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Wydanie specjalne grudzień 2001

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.
Ocena zależności pomiędzy wskaźnikami pola widzenia a grubością warstwy włókien nerwowych siatkówki u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta Małgorzata Krajewska, Krystyna Czechowicz-Janicka, Jaromir T. Wasyluk, Beata Janiszewska
Skuteczność trabekulektomii w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta – obserwacje po 1-5 latach Jerzy Szaflik, Hanna Semeniuk, Danuta Chudzyńska-Zawadzka, Anna I. Borucka, Agnieszka Kordaś-Czempińska
Irydotomia laserem Nd: YAG w jaskrze zamkniętego kąta przesączania – obserwacje własne Danuta Chudzyńska-Zawadzka, Anna I. Borucka, Iwona Węgrzyk, Agnieszka Kordaś-Czempińska
System konfokalnego lasera skaningowego do cyfrowej angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej. Heidelberg Retina Angiograph – doniesienie wstępne Roman Sobecki, Barbara Terelak-Borys, Anita Piekarniak-Woźniak
Ciśnienie wewnątrzgałkowe i neuropatia nerwu wzrokowego u pacjentów z oftalmopatią Gravesa Jadwiga Janik, Helena Jastrzębska, Stefan Zgliczyński, Barbara Rożniatowska
Angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa w diagnostyce zapaleń naczyniówki Maciej Gawęcki, Adam Trapkowski, Cezary Ciechanowski, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
Pourazowe przerwanie naczyniówki w angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej Adam Trapkowski, Maciej Gawęcki, Cezary Ciechanowski, Paweł Lipowski, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
Relacje między wartościami ciśnienia wewnątrzgałkowego w stożku rogówki a obrazem tarczy nerwu wzrokowego w badaniach TopSS i GDx Ewa Iwaszkiewicz, Anna Borucka, Marek Rostkowski, Adam Hapunik
Obserwacja przypadku początkowego tylnego stożka rogówki u dziecka z wahaniami ciśnienia śródgałkowego i powiększoną wnęką tarczy nerwu wzrokowego w badaniach Orbscan i TopSS Ewa Iwaszkiewicz, Marek Rostkowski, Wojciech Kołodziejczyk, Justyna Badowska
Tomografia optyczna Maciej Wojtkowski
Praktyczne aspekty posługiwania się systemem cyfrowej analizy obrazu ImageNet 2000 w angiografii fluoresceinowej i indocjaninowej Maria Kmera-Muszyńska, Piotr Fryczkowski, Sława Kwiecień, Elżbieta Molicka, Piotr Tesla
Perymetria statyczna – parametry ogólne badania i przykładowe wyniki z różnych aparatów Piotr Tesla, Jerzy Szaflik
Okulistyka na polskich stronach internetowych Klaudiusz Gerke
Internet w profilaktyce jaskry Pierwszy polski portal jaskrowy – www.jaskra.org Jaromir Wasyluk, Krystyna Czechowicz-Janicka
Historia choroby jako element bazy danych Lech Gawron, Radosław Różycki