Numer 4/2008-1

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2008-1

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Metody obrazowania przedniego odcinka gałki ocznej (str. 9) Justyna Izdebska1,2, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska1, Iwona Liberek2,3 Anterior Segment Imaging Systems
Zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w kontaktologii (str. 16) Bartłomiej J. Kałużny1, Maciej Wojtkowski2 Optical Coherence Tomography Use in Contactology
Spektralna optyczna koherentna tomografia (SOCT) w obrazowaniu pęcherzyków filtracyjnych u pacjentów po trabekulektomii (str. 19) Mateusz Burduk1, Bartłomiej J. Kałużny1, Anna Szkulmowska2, Maciej Szkulmowski2, Maciej Wojtkowski2, Andrzej Kowalczyk2 Imaging Filtering Blebs after Trabeculectomy with Spectral Optical Coherence Tomography
Mikroskopia konfokalna rogówki – wskazania do badania i obrazy wybranych patologii rogówki (str. 23) Jacek P. Szaflik, Monika Udziela, Urszula Kołodziejska, Jerzy Szaflik Current Clinical Applications of in vivo Confocal Microscopy of the Cornea
Obrazowanie rogówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii (OCT) (str. 31) Bartłomiej J. Kałużny Imaging of the cornea with optical coherence tomography (OCT)
Nowoczesne metody topografii rogówki (str. 34) Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik, Ksawery Czubkowski The Latest Developments in Corneal Topography
Metody pomiaru grubości rogówki (str. 41) Bartłomiej J. Kałużny Methods of Corneal Thickness Evaluation
Możliwości diagnostyczne czasowej optycznej tomografii koherentnej w oparciu o zastosowanie kliniczne aparatu OCT-Visante (str. 45) Edward Wylęgała Diagnostic Possibilities of the Time-domain OCT Based on Clinical Applications of OCT Visante
UBM w diagnostyce przedniego odcinka gałki ocznej (str. 49) Piotr Tesla, Anna Jędruch, Robert Sulak UBM in the Anterior Segment Diseases Diagnostics
Zastosowanie ultrabiomikroskopii wysokiej częstotliwości w diagnostyce wybranych chorób oka (str. 57) Joanna Konopińska, Iwona Obuchowska, Zofia Mariak High-frequency Ultrasound Biomicroscopy Use in SelectedOphthalmologic Diseases Diagnostics
Metody oceny zmętnień torebki tylnej soczewki w pseudofakii (str. 62) Agnieszka Łukaszewska-Smyk Methods of the Posterior Capsule Opacification Evaluationin Pseudophakia
Przykładowa metoda oceny zmętnień torebki tylnej soczewki w pseudofakii – modyfikacja własna (str. 67) Agnieszka Łukaszewska-Smyk Exemplary Method of the Posterior Capsule Opacification Evaluation in Pseudophakia – Own Modification
Podział zmętnień torebki tylnej soczewki w pseudofakii (str. 73) Agnieszka Łukaszewska-Smyk Classification of the Posterior Capsule Opacifications in Pseudophakia
Obrazowanie przedniego odcinka oka za pomocą spektralnej optycznej koherentnej tomografii – przypadek kliniczny (str. 80) Edward Wylęgała1,2, Anna Nowińska1 Anterior Segment Imaging with Fourier-Domain Optical Coherence Tomography System – Case Report