Powierzchnia oka a jaskra.
Authors: Małgorzata Mimier-Janczak, Marta Misiuk-Hojło.

Ocular Surface and Glaucoma. Wydanie 3/2021str. 24 - 25 Autorzy: Małgorzata Mimier-Janczak, Marta Misiuk-Hojło. Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Marta…

Czytaj dalej Powierzchnia oka a jaskra.
Authors: Małgorzata Mimier-Janczak, Marta Misiuk-Hojło.

Jaskra po przeszczepieniu rogówki – aktualny przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Katarzyna Gontarz, Mariola Dorecka, Ewa Mrukwa-Kominek.

Glaucoma after Keratoplasty – a Current Review. Wydanie 1/2021str. 32 - 36 Autor: Katarzyna Gontarz1,2, Mariola Dorecka1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 1 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego…

Czytaj dalej Jaskra po przeszczepieniu rogówki – aktualny przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Katarzyna Gontarz, Mariola Dorecka, Ewa Mrukwa-Kominek.

Przegląd aktualnych metod zapobiegania niepowodzeniom trabekulektomii
Autorzy: Beata Gajda-Deryło, Dorota Borowicz, Edyta Koman-Wierdak, Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak.

Current Methods of Trabeculectomy Failure Prevention Wydanie 2/2020str. 52-54 Autorzy: Beata Gajda-Deryło, Dorota Borowicz, Edyta Koman-Wierdak, Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik:…

Czytaj dalej Przegląd aktualnych metod zapobiegania niepowodzeniom trabekulektomii
Autorzy: Beata Gajda-Deryło, Dorota Borowicz, Edyta Koman-Wierdak, Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak.

Aktualizacja leczenia jaskry w obszarze farmakoterapii.
Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek, Marta Hajduga-Szewczyk.

Update on Glaucoma Treatment in the Field of Pharmacotherapy. Wydanie 3/2020str. 50 - 51 Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Marta Hajduga-Szewczyk1 1. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego…

Czytaj dalej Aktualizacja leczenia jaskry w obszarze farmakoterapii.
Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek, Marta Hajduga-Szewczyk.

Jakość życia pacjenta leczonego z powodu jaskry – jak na skuteczność leczenia wpływają rodzaj terapii i środki konserwujące zawarte w lekach.
Autorzy: Bartosz M. Woźniak, Anna Rypniewska, Anna Kamińska.

Quality of Life of Glaucoma Patient – Influence of Therapy Type, Preservatives on Treatment Efficiency. Wydanie 3/2020str. 45 - 49 Autorzy: Bartosz M. Woźniak1, Anna Rypniewska1, Anna Kamińska1,2 1. Samodzielny…

Czytaj dalej Jakość życia pacjenta leczonego z powodu jaskry – jak na skuteczność leczenia wpływają rodzaj terapii i środki konserwujące zawarte w lekach.
Autorzy: Bartosz M. Woźniak, Anna Rypniewska, Anna Kamińska.

Styl życia pacjenta a ryzyko postępu neuropatii jaskrowej.
Autorzy: Anna Kamińska, Maria Guszkowska, Marcin Marszałek

Lifestyle and the Risk of Glaucomatous Neuropathy Proression. Wydanie 3/2020str. 40 - 44 Autorzy: Anna Kamińska1,2, Maria Guszkowska1, Marcin Marszałek1 1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie.Kierownik: prof. dr…

Czytaj dalej Styl życia pacjenta a ryzyko postępu neuropatii jaskrowej.
Autorzy: Anna Kamińska, Maria Guszkowska, Marcin Marszałek

Zastosowanie mikropulsowej przeztwardówkowej laseroterapii u chorych na jaskrę – przegląd literatury
Autorzy: Marta Hajduga-Szewczyk, Sebastian Sirek, Ewa Mrukwa-Kominek.

Application of Micropulse Transcleral Laser Therapy in Glaucoma Patients – a Literature Review. Wydanie 3/2020str. 38 - 39 Autorzy: Marta Hajduga-Szewczyk1, Sebastian Sirek1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego…

Czytaj dalej Zastosowanie mikropulsowej przeztwardówkowej laseroterapii u chorych na jaskrę – przegląd literatury
Autorzy: Marta Hajduga-Szewczyk, Sebastian Sirek, Ewa Mrukwa-Kominek.

Nowoczesna chirurgia jaskry.

Modern Glaucoma Surgery. Wydanie 3/2020str. 34 - 37 Autorzy: Anna Kamińska1,2, Maria Guszkowska1, Magdalena Frejtag-Kacperczyk1 1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie.Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P.…

Czytaj dalej Nowoczesna chirurgia jaskry.

Nowości w diagnostyce jaskry – czy można realnie ocenić ryzyko wystąpienia jaskry?
Autorzy: Małgorzata Ryk, Alina Szewczuk, Anna Zaleska-Żmijewska

New Trends in Glaucoma Diagnosis and Risk Assessment. Wydanie 3/2020str. 29 - 33 Autorzy: Małgorzata Ryk1,2, Alina Szewczuk1, Anna Zaleska-Żmijewska1,2 1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie.Kierownik: prof. dr…

Czytaj dalej Nowości w diagnostyce jaskry – czy można realnie ocenić ryzyko wystąpienia jaskry?
Autorzy: Małgorzata Ryk, Alina Szewczuk, Anna Zaleska-Żmijewska

Jaskra a chirurgia laserowa rogówki
Autorzy: Joanna Wierzbowska, Marcin Smorawski

Glaucoma and Laser Corneal Refractive Surgery Wydanie 1/2018str. 41 - 45 Autorzy: Joanna Wierzbowska 1,2 , Marcin Smorawski 2 1 Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w WarszawieKierownik: płk prof. dr hab. n. med. Marek…

Czytaj dalej Jaskra a chirurgia laserowa rogówki
Autorzy: Joanna Wierzbowska, Marcin Smorawski