Numer 3/2005

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2005

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Badania VEP i PERG w diagnostyce chorób nerwu wzrokowego Anna Piekarska, Wojciech Lubiński VEPs and PERG in the Optic Nerve Diseases Diagnostics
Obraz kliniczny tylnej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego Iwona Obuchowska, Zofia Mariak Clinical Spectrum of the Posterior Ischemic Optic Neuropathy
Problemy diagnostyczno – terapeutyczne dotyczące nieurazowych neuropatii nerwu wzrokowego Zofia Mariak, Sulyman Youns Jai Elmdhm, Małgorzata Wojnar, Jolanta Andrzejewska-Buczko Diagnostic and Therapeutic Problems Concerning Non-traumatic Optic Neuropathies
Uszkodzenia nerwów II, III, IV, VI, VII po zamkniętych urazach głowy Anna Kubatko-Zielińska, Anna Piwowarczyk, Mirosław Czarnocki, Bożena Romanowska-Dixon, Anna Klonowska, Małgorzata Werenowska-Pietrzyk, Monika Gedliczka Damage to the Cranial Nerves II, III, IV, VI, VII following Closed Head Trauma
Korelacja obrazu klinicznego z zaburzeniami parametrów przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki u pacjentów z druzami tarczy nerwu wzrokowego Iwona Obuchowska, Andrzej Ustymowicz, Zofia Mariak Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik: dr hab. n. med. Zofia Mariak Zakład Radiologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki Correlation between Clinical Features and Disturbances in the Central Retinal Artery Blood Flow Parameters in Patients with Optic Disc Drusen
Nietypowa dystrofia siatkówki z nadnormalnym elektroretinogramem Dariusz Łąk, Wojciech Lubiński Atypical Retinal Dystrophy with Supernormal Electroretinogram
Wzrokowe potencjały wywołane u noworodków i małych dzieci Witold Pilecki, Małgorzata Żołyńska, Anna Błońska, Teresa Szawrowicz Visual Evoked Potentials (VEP) in Newborn and Young Children
Porównanie wyników badań elektrofizjologicznych u wcześniaków i dzieci urodzonych o czasie Małgorzata Werenowska-Pietrzyk, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz, Anna Klonowska, Anna Kubatko-Zielińska, Bożena Romanowska-Dixon Comparision Between Electrophysiological Examinations Results in Pre-term and In-term Born Children
Ocena wyników badań potencjałów wzrokowych u dzieci obarczonych przepukliną oponowo-rdzeniową Witold Pilecki, Anna Błońska, Małgorzata Żołyńska, Małgorzata Micał-Strąk Evaluation of the Visual Evoked Potentials Results in Children with Myelomeningocele
Wpływ wieku na wynik badań potencjałów wzrokowych u dzieci z ropnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych Witold Pilecki, Małgorzata Żołyńska, Anna Błońska, Teresa Szawrowicz, Anna Janocha Age Influence on VEP Results in Children with Meningitis
Wzrokowe potencjały wywołane po brachyterapii przytarczowych czerniaków naczyniówki – doniesienie wstępne Arkadiusz Pogrzebielski, Anna Piwowarczyk, Małgorzata Werenowska-Pietrzyk, Bożena Romanowska-Dixon Visual Evoked Potentials after Juxtapapillary Choroidal Melanoma Brachytherapy – Preliminary Report
Zespół wzmożonej aktywności systemu czopków krótkofalowych – opis pacjenta Katarzyna Królewska, Wojciech Lubiński Enhanced S-cone Syndrome – Case Report
Zaburzenie akomodacji jako przyczyna bólów głowy – doniesienie wstępne Lidia Puchalska-Niedbał, Teresa Baranowska-George Accommodation Disturbance as a Cause of Headaches – Preliminary Report
Zmiany w narządzie wzroku u chorego z jamistością rdzenia (syringomielia) Jadwiga Bernardczyk-Meller, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Ewa Czaplicka Ophthalmologic Changes in Patient with Syringomyelia
Zaburzenie rozwojowe struktur linii środkowej z hipoplazją nerwu wzrokowego u 8-letniej dziewczynki Ewa Czaplicka, Iwona Rospond, Grażyna Bugaj, Jadwiga Bernardczyk-Meller The Congenital Disorders of the Midline Structures with the Optic Nerve Hypoplasia in a 8-years Old Gir
Rodzinne uwarunkowania nowotworów u chorych z przerzutami lub rozsiewem nowotworowym w narządzie wzroku Katarzyna Królewska1, Zofia Krzystolik1 , Danuta Karczewicz1, Jarosław Kocięcki2, Danuta Perek3, Walentyna Balwierz4, Bernarda Kazanowska5, Piotr Juszkiewicz6, Alina Jarema7, Ludmiła Halczy-Kowalik8, Jan Lubiński9, Stanisław Zajączek9 Hereditary Cancer Predispositions in Patients with Ocular Metastases
Rola biomikroskopii ultrasonograficznej w diagnostyce i leczeniu hipotonii wewnątrzgałkowej Bartosz Fabijańczyk1, Ronald Hagadus2 Ultrasound Biomicroscopy Role in Diagnostics and Management of Ocular Hypotony
Wyniki operacji usunięcia zaćmy po zabiegach przeszczepienia rogówki Anna Kamińska, Grażyna Minkiewicz-Timler, Agnieszka Polak, Joanna J. Napiórkowska Results of Cataract Extraction following Keratoplasty