Nawilżanie oka po zabiegach na rogówce oraz u osób stosujących soczewki kontaktowe.
Author: Monika Udziela.

Ocular Surface Lubrication in Patients after Corneal Surgery and in Contact Lens Wearers. Wydanie 3/2021str. 21 - 23 Autorzy: Monika Udziela 1 Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu…

Czytaj dalejNawilżanie oka po zabiegach na rogówce oraz u osób stosujących soczewki kontaktowe.
Author: Monika Udziela.

Jaskra po przeszczepieniu rogówki – aktualny przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Katarzyna Gontarz, Mariola Dorecka, Ewa Mrukwa-Kominek.

Glaucoma after Keratoplasty – a Current Review. Wydanie 1/2021str. 32 - 36 Autor: Katarzyna Gontarz1,2, Mariola Dorecka1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 1 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego…

Czytaj dalejJaskra po przeszczepieniu rogówki – aktualny przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Katarzyna Gontarz, Mariola Dorecka, Ewa Mrukwa-Kominek.

Postępowanie u pacjentów po przeszczepieniu rogówki wysokiego ryzyka.
Autorzy: Joanna Major, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha, Jacek P. Szaflik.

The Management of Patients After High Risk Keratoplasty. Wydanie 1/2021str. 23 - 28 Autor: Joanna Major1, Bartosz Foroncewicz2, Krzysztof Mucha2,3, Jacek P. Szaflik1,4,5 1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w…

Czytaj dalejPostępowanie u pacjentów po przeszczepieniu rogówki wysokiego ryzyka.
Autorzy: Joanna Major, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha, Jacek P. Szaflik.

Karatoplastyka wspomagana laserem femtosekundowym.
Autorzy: Dariusz Dobrowolski, Michał Milka, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała.

Femtosecond Laser Assisted Keratoplasty. Wydanie 1/2021str. 12 - 15 Autor: Dariusz Dobrowolski1,2, Michał Milka2, Anita Lyssek-Boroń2,3, Edward Wylęgała1 1 Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego…

Czytaj dalejKaratoplastyka wspomagana laserem femtosekundowym.
Autorzy: Dariusz Dobrowolski, Michał Milka, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała.