Numer 1/2009

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2009

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Współczesne zasady diagnostyki i leczenia pierwotnej jaskry młodzieńczej (str. 15) Janusz Czajkowski Modern Rules in Primary Juvenile Glaucoma Diagnostics and Treatment
W poszukiwaniu skutecznego farmakologicznego leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta (str. 19) Janusz Czajkowski Looking for Effective Primary Open Angle Glaucoma Pharmacological Treatment
Niestosowanie się pacjentów do zaleconego leczenia przeciwjaskrowego (str. 24) Ewa Langwińska-Wośko, Tomasz Gałecki, Monika Łazicka-Gałecka, Jerzy Szaflik Non-Compliance of Glaucoma Patients
Wiarygodność stosowania leków jako problem terapeutyczny w leczeniu jaskry w Polsce (str. 26) Marek E. Prost1, Michał Szot1, Dariusz Dudek1, Krzysztof Starzyk2 Noncompliance with Glaucoma Therapy as the Therapeutic Problem in Poland
Wybrane praktyczne aspekty kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą (str. 30) Joanna Wierzbowska Some Practical Aspects of Intraocular Pressure Control in Patients with Glaucoma
Monitorowanie progresji neuropatii jaskrowej – podejście praktyczne (str. 33) Magdalena Pilas-Pomykalska1, Janusz Czajkowski2, Anna Wyrwicka1, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry1 Measuring the Rate of Glaucoma Progression – Practical Approach
Starzenie się a jaskra (str. 37) Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz, Jacek Robaszkiewicz, Małgorzata Figurska Aging and Glaucoma
Pierwotna jaskra młodzieńcza a wysoka krótkowzroczność (str. 40) Janusz Czajkowski Primary Juvenile Glaucoma and High Myopia
Jak rozpoznawać jaskrę w oku krótkowzrocznym? (str. 43) Hanna Zając-Pytrus, Ewa Migdał, Marta Misiuk-Hojło How to Diagnose Glaucoma in Myopic Eye?
Subiektywna ocena ogólnego stanu zdrowia, funkcjonowania w społeczeństwie i trudności w zakresie rozwoju psychoruchowego u dzieci z jaskrą (str. 47) Anna Wyrwicka1, Magdalena Pilas-Pomykalska1, Janusz Czajkowski2 Subjective Evaluation of General Condition, Functioning in Society and Difficulties in Psychomotor Development in Children with Glaucoma
Jaskra w przebiegu retinopatii wcześniaków (str. 50) Ewa Lipiec1, Mirosława Grałek1,2, Anna Niwald1 Glaucoma in Children with Retinopathy of Prematurity
Jaskra w zespole Sturge’a–Webera u dzieci i młodzieży (str. 53) Mirosława Grałek1,2, Beata Kocyła-Karczmarewicz1, Anna Niwald2 Glaucoma in the Sturge – Weber Syndrome in Children and Adolescents
Ciąża i okres laktacji a wybrane środki diagnostyczne i leki przeciwjaskrowe (str. 56) Janusz Czajkowski1, Grzegorz Krasomski, Zbigniew Pietrzak Pregnancy and Lactation Period and Selected Diagnostic Measures and Antiglaucoma Medicines
Pierwotna trabekulektomia w leczeniu pierwotnej jaskry wrodzonej w 1. roku życia – wyniki własne (str. 59) Erita Filipek1,3, Maria Formińska-Kapuścik1,3, Lidia Nawrocka3, Ewa Mrukwa-Kominek2,3, Piotr Berezowski3 Primary Trabeculetomy in Primary Congenital Glaucoma Treatment in the First Year of Life – Own Results
Implanty setonowe w jaskrze (str. 63) Adam Kluś, Marek Rękas, Andrzej Stankiewicz, Wacław Ofman Glaucoma Drainage Devices
Postępowanie w jaskrze złośliwej oraz ocena jego wpływu na progresję uszkodzenia jaskrowego nerwu II (str. 68) Marta Szymańska-Świderska, Monika Udziela, Anna Zaleska-Żmijewska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik Management and Evaluation of the Neuropathy Progression Risk in Patient with Diagnosed Malignant Glaucoma
Ocena jakości życia u pacjentów z pseudosoczewkowością po kapsulotomii Nd: YAG (str. 72) Magdalena Korwin, Ewa Langwińska-Wośko, Anna M. Ambroziak, Anna Zaleska-Żmijewska, Danuta Chudzińska-Zawadzka Quality of Life Assessment in Patients with Pseudophakia following Nd: YAG Capsulotomy
Ocena przedniego odcinka oka w jaskrze za pomocą SL-OCT i UBM. Wskazania, korzyści i różnice – na podstawie własnych doświadczeń (str. 75) Małgorzata Krajewska, Krystyna Czechowicz-Janicka Anterior Segment Evaluation in Glaucoma Using SL-OCT and UBM. Indications, Advantages and Differences – Based on Own Experience