Wydanie specjalne kwiecień 2000

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Wydanie specjalne kwiecień 2000

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.
Zależność pomiędzy centralną grubością rogówki a ciśnieniem wewnątrzgałkowym Ewa Langwińska-Wośko, Zbigniew Kiciak, Mariusz Rowiński, Wojciech Kołodziejczyk
Analiza topograficzna tarczy nerwu wzrokowego badana metodą skaningowego oftalmoskopu laserowego TopSS u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Piotr Tesla, Anna Zaleska
Skuteczność Xalatanu w jaskrze z trudno regulującym się ciśnieniem – obserwacje własne Halina Semeniuk, Anna Klemarczyk, Jolanta Gawrońska, Anna I. Borucka, Anna Zaleska
Chirurgiczne leczenie krwotocznego odłączenia naczyniówki po operacjach przeciwjaskrowych u dzieci Dorota Klimczak-Ślączka, Marek E. Prost
Przydatność Heidelberg Retina Tomograph w ocenie względnej wysokości warstwy włókien nerwowych w jaskrowym uszkodzeniu głowy nerwu wzrokowego Wanda Romaniuk, Małgorzata Nita, Henryk Kozioł, Joanna Markowska, Grażyna Piłka
Odłegłe wyniki po fakotrabekulektomii Wanda Romaniuk, Henryk Kozioł, Mariusz Fronczek, Mariola Dorecka, Krzysztof Muskalski
Skuteczność trabekulektomii w oczach po keratoplastyce drążącej Edward Wylęgała, Wanda Romaniuk
Ocena parametrów przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki i tętnicach rzęskowych tylnych krótkich u chorych na jaskrę leczonych metodą trabekulektomii Renata Zalewska, Andrzej Stankiewicz, Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak, Andrzej Ustymowicz, Andrzej Mikita, Irena Bernacka
Porównanie skuteczności leczenia latanoprostem ze skojarzoną terapią timololem i pilokarpiną w zakresie obniżania ciśnienia śródgałkowego u chorych na jaskrę pierwotną kąta otwartego lub nadciśnienie oczne – polskie badania wieloośrodkowe Krystyna Czechowicz-Janicka, Tadeusz Kęcik, Jerzy Szaflik, Małgorzata Krajewska, Barbara Terelak-Borys, Joanna Ciszewska, Mirosław Żydecki, Grażyna Broniek, Danuta Zawadzka
Polsko, nie ślepnij ! Krystyna Czechowicz-Janicka
Zastosowanie tonometru pneumatycznego POBF do oceny hemodynamiki gałki ocznej Mikołaj Krajewski, Wojciech Skowroński
Jaskra pierwotna z zamykającym się kątem przesączania – kiedy podejrzewać, rozpoznawać i leczyć George L. Spaeth
Uszkodzenie tarczy nerwu wzrokowego jako prognostyczna i terapeutyczna wskazówka podczas leczenia pacjentów z jaskrą George L. Spaeth, S. Hwang, M. Gomes
Obecne i przyszłe cele terapii jaskry. Perspektywy dotyczące kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego, przepływu krwi oraz neuroprotekcji William C. Stewart