Zespół suchego oka jako powikłanie radioterapii.
Authors: Joanna Bolsęga-Pacud, Bożena Romanowska-Dixon.

Dry Eye Syndrome post Radiotherapy. Wydanie 3/2021str. 28 - 30 Autorzy: Joanna Bolsęga-Pacud1, Bożena Romanowska-Dixon1,2. 1 Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w KrakowieKierownik: prof. dr hab. n. med.…

Czytaj dalejZespół suchego oka jako powikłanie radioterapii.
Authors: Joanna Bolsęga-Pacud, Bożena Romanowska-Dixon.

Powierzchnia oka a jaskra.
Authors: Małgorzata Mimier-Janczak, Marta Misiuk-Hojło.

Ocular Surface and Glaucoma. Wydanie 3/2021str. 24 - 25 Autorzy: Małgorzata Mimier-Janczak, Marta Misiuk-Hojło. Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Marta…

Czytaj dalejPowierzchnia oka a jaskra.
Authors: Małgorzata Mimier-Janczak, Marta Misiuk-Hojło.

Przedni odcinek oka u chorych na cukrzycę typu 2
Autorzy: Magdalena Mazurek-Wolińska, Danuta Karczewicz, Wojciech Lubiński, Maria Pietrzak-Nowacka.

Anterior Segment of the Eye in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Wydanie 1/2019str. 14 - 17 Autorzy: Magdalena Mazurek-Wolińska 1 , Danuta Karczewicz 1 , Wojciech Lubiński 1 , Maria Pietrzak-Nowacka 2 1 II Klinika Okulistyki Pomorskiego…

Czytaj dalejPrzedni odcinek oka u chorych na cukrzycę typu 2
Autorzy: Magdalena Mazurek-Wolińska, Danuta Karczewicz, Wojciech Lubiński, Maria Pietrzak-Nowacka.