Numer 3/2003

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2003

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Podstawowe zasady analizy farmakoekonomicznej Jerzy Krysiński Principal rules of pharmacoeconomic analysis
Podstawy ekonomiki służby zdrowia i analizy kosztów leczenia – najczęściej stosowane definicje i pojęcia, główne cele i zadania Jerzy Szaflik, Agata Bełżecka-Majszyk Methods for the economic evaluations and cost analysis of health care programs – the most frequent used definitions and principles
Bezpośrednie koszty leczenia operacyjnego zaćmy Jerzy Szaflik, Agata Bełżecka-Majszyk Economic evaluation of the cataract surgical treatment direct costs
Koszty leczenia operacyjnego zaćmy Agnieszka Moll1, Katarzyna Duch2, Wojciech Omulecki3 The costs of cataract surgery
Porównanie kosztów wykonania fakoemulsyfikacji w trzech różnych ośrodkach Andrzej Mierzejewski, Jakub J. Kałużny, Bartłomiej Kałużny The comparizon of costs of performing phacoemulsification in three different medical centers
Wpływ dodatkowych czynników na wzrost kosztów leczenia operacyjnego zaćmy Marek Gerkowicz1, Rafał Radwański2 Main factors connected with costs of surgical treatment of cataracta
Koszty leczenia operacyjnego zaćmy Agnieszka Moll1, Katarzyna Duch2, Wojciech Omulecki3 The costs of cataract surgery
Porównanie kosztów leczenia zachowawczego i operacyjnego jaskry Rafał Radwański1, Marek Gerkowicz2 Pharmacological and surgical treatment of glaucoma – comparative costs analysis
Porównania kosztów leków stosowanych w terapii zachowawczej jaskry pierwotnej w Polsce w roku 2003 i 2001 Marcin Kałużny, Bartłomiej Kałużny, Jakub J. Kałużny Comparing evaluation of the drug costs used in conservative treatment in primary glaucoma in Poland: 2003 versus 2001
Wybrane zagadnienia farmakoekonomiczne w zapaleniach błony naczyniowej u dzieci i młodzieży Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk Pharmacoeconomic analysis of uveitis in children and adolescents
Koszty leczenia retinopatii cukrzycowej w Polsce (na podstawie danych za 2002 rok) Paweł Kawalec1, Andrzej Pilc2 Cost of diabetic retinopathy in Poland (based on data 2002 year)
Antybiotykoterapia miejscowa u dzieci – algorytm postępowania Stanisław Krzywicki, Dorota Białas-Niedziela Local antibiotic therapy in children
Powikłania oczne leczenia interferonem alfa Agnieszka Kamińska1, Maria Kmera-Muszyńska2, Joanna Kubicka1, Marek Radkowski1 Ophthalmic complications of interferon alfa treatment
Wybrane schorzenia oczne a zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) Agnieszka Kamińska1, Maria Kmera-Muszyńska2, Joanna Kubicka1, Marek Radkowski1 Role of HCV infection the some of eye diseases pathology
Przypadek pierwotnego raka zatoki czołowej manifestującego się jak guz oczodołu Maciej Wiatr, Jacek Składzień Frontal sinus carcinoma presenting as tumor of the orbit