Jakość życia pacjenta leczonego z powodu jaskry – jak na skuteczność leczenia wpływają rodzaj terapii i środki konserwujące zawarte w lekach.
Autorzy: Bartosz M. Woźniak, Anna Rypniewska, Anna Kamińska.

Quality of Life of Glaucoma Patient – Influence of Therapy Type, Preservatives on Treatment Efficiency.

Wydanie 3/2020
str. 45 – 49

Autorzy: Bartosz M. Woźniak1, Anna Rypniewska1, Anna Kamińska1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik.
2. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik.


Summary: 

The main goal in glaucoma treatment is maintaining good visual function as well as good quality of life of a patient through individually selected well
tolerated treatment. Glaucoma leads to irreversible optic nerve damage and, eventually, to blindness and also greatly reduces the patient’s quality of life. Not only the disease itself but the type of treatment influences quality of life as well as simple everyday lifestyle choices. This paper’s purpose is to show the impact of treatment type on glaucoma progression and quality of life with a specific focus on topical medicines containing preservatives.

Keywords: glaucoma, quality of life, preservatives.
Słowa kluczowe: jaskra, jakość życia, konserwanty.