Numer 4/2019

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2019

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Leczenie i zapobieganie retinopatii wcześniaków w programie medycznym Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (str. 5 – 7) Mirosława Grałek Treatment and Prevention of Retinopathy of Prematurity in the Medical Program of The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation
Częstość występowania retinopatii wcześniaków – w materiale własnym Przyklinicznej Poradni Okulistycznej dla Dzieci w UCK w Katowicach (str. 8 – 11) Dorota Barchanowska 1,2, Magdalena Adamczyk-Frystacka 2, Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2 , Gracjana Fijałkowska 2 , Erita Filipek 1,2 The Prevalence of Retinopathy of Prematurity – in Our Own Material – of Ophthalmic Out-patient Clinic for Children at UCK in Katowice
Częstość występowania krótkowzroczności u polskich dzieci (str. 12 – 14) Maciej Czepita Prevalence of Myopia in Polish Children
Postępowanie lecznicze we wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci w obserwacjach własnych (str. 15 – 17) Anna Niwald, Mirosława Grałek, Monika Daszyńska, Ewa Lipiec, Katarzyna Piasecka, Agnieszka Moll The Medical Procedure in Congenital Lacrimal Duct Obstruction in Children in Own Observations
Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe u dzieci (str. 18 – 23) Magdalena Durajczyk, Marta Kirkiewicz, Wojciech Lubiński Pediatric Idiopathic Intracranial Hypertension
Trudności diagnostyczne w przypadkach podejrzenia jaskry u dzieci (str. 24 – 25) Agata Wiśniewska, Karolina Komar-Gruszka, Aleksandra Jakubaszek, Agnieszka Podedworny-Chustecka, Agnieszka Samsel Difficulties in Diagnosing Glaucoma in Children
Zaburzenia widzenia w przebiegu wewnątrzczaszkowej zakrzepicy żylnej u dzieci (str. 26 – 30) Magdalena Adamczyk-Frystacka 1 , Dorota Barchanowska 1,2 , Erita Filipek 1,2 Visual Disturbances in the Course of Intracranial Venous Thrombosis in Children
Wrodzone anomalie nerwu wzrokowego (str. 31 – 34) Anna Uliasz1, Kinga Król-Jarosz 1 , Magdalena Futyma-Ziaja 1,2 , Aneta Lewicka-Chomont 1,2 Congenital Optic Nerve Anomalies
Zapalenie nerwu wzrokowego u dzieci – problemy diagnostyczne (str. 35 – 37) Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska 1, Małgorzata Danowska 1 , Agata Ulatowska 2 , Wojciech Hautz 1 Optic Neuritis in Children – Diagnostic Problems
Jednoczesne usunięcie zaćmy wrodzonej obojga oczu u wcześniaków – przedstawienie przypadków (str. 38 – 43) Erita Filipek 1,2, Gracjana Fijałkowska 2, Maria Formińska-Kapuścik 2, Lidia Nawrocka 2, Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2, Magdalena Adamczyk-Frystacka 2, Dorota Barchanowska 1,2 Simultaneous Bilateral Congenital Cataract Surgery in Premature Infants – Case Report
Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe u dzieci – opis przypadku (str. 44 – 49) Magdalena Durajczyk, Marta Kirkiewicz, Wojciech Lubiński Pediatric Idiopathic Intracranial Hypertension – Case Report
Neuropatia pourazowa nerwu wzrokowego u dziecka ze złamaniem ściany dolnej oczodołu – opis przypadku (str. 50 – 53) Zuzanna Neyder, Anna Gotz-Więckowska Traumatic Optic Neuropathy in a Pediatric Patient with Inferior Orbital Wall Fracture – Case Report
Nieinfekcyjne zapalenie błony naczyniowej u kobiet w ciąży (str. 54 – 56) Anna Uliasz 1 , Karolina Wojtaszek-Woźniak 1 , Kamila Nester-Ostrowska 1 , Aneta Lewicka-Chomont 1,2 Non-infectious Uveitis During Pregnancy
Diagnostyka i leczenie toksoplazmozy ocznej (str. 57 – 59) Lidia Stopyra 1 , Wiktor Stopyra 2 Diagnosis and Treatment of Ocular Toxoplasmosis