Numer 1/2010

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2010

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Znaczenie zmian genetycznych w patogenezie stożka rogówki (str. 19) Janusz Błasiak1, Tomasz Popławski1, Jacek P. Szaflik2, Jerzy Szaflik2 Role of Genetic Changes in the Pathogenesis of Keratoconus
Objawy okulistyczne u dzieci z niedoborem dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCHAD) (str. 24) Mirosława Grałek1, Jolanta Sykut-Cegielska2, Dorota Klimczak-Ślączka1, Wojciech Hautz1, Krystyna Kanigowska1 Ocular Findings in Children with Long Chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A-dehydrogenase (LCHAD) Deficiency
Podłoże genetyczne jaskry (str. 27) Anna Walczak1, Ireneusz Majsterek1, Anna Kamińska2, Jacek P. Szaflik2, Jerzy Szaflik2 Genetic Background of Glaucoma
Dystrofie śródbłonka rogówki: które geny mają tu właściwie znaczenie? (str. 37) Monika Ołdak1, Jacek P. Szaflik2 Endothelial Corneal Dystrophies: what Genes do Really Matter?
Metody bioinformatyczne stosowane w procesie identyfikacji nowych genów warunkujących choroby narządu wzroku (str. 43) Dorota M. Nowak1, Jacek P. Szaflik2, Marzena Gajęcka1 Bioinformatics Methods in New Gene Identification in Ocular Diseases
Genetyczne czynniki ryzyka zachorowania na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 50) Małgorzata Figurska, Łukasz Kołodziejski, Jacek Robaszkiewicz Genetic Risk Factors of the Age-related Macular Degeneration
Zanik nerwu wzrokowego u dzieci w przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych (str. 54) Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska, Barbara Chipczyńska Optic Atrophy in Children with Genetic Metabolic Diseases
Rola polimorfizmu 25129A>C genu NRF2 u chorych z AMD w subpopulacji polskiej (str. 59) Tomasz Śliwiński1, Janusz Błasiak1, Anna K. Kurowska2, Jacek P. Szaflik2 Role of the 25129A>C Polymorphism of the NRF2 Gene in Patients with AMD in a Polish Subpopulation
Związek polimorfizmów -1296C>T i -915A>G genu tkankowego inhibitora metaloproteazy-3 (TIMP-3) ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) (str. 63) Katarzyna Janik-Papis1, Janusz Błasiak1, Małgorzata Zaraś2, Magdalena Ulińska2 Association Between -1296C>T i -915A>G Polymorphisms of the Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-3 (TIMP-3) Gene and Age-related Macular Degeneration (AMD)
Brak związku między polimorfizmem 1982 C>T genu receptora 2. transferyny (TFR2) a występowaniem wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w subpopulacji polskiej (str. 71) Daniel Wysokiński1, Janusz Błasiak1, Urszula Kołodziejska2, Magdalena Ulińska2 Lack of Association Between the 1892 C>T Polymorphism of the Transferrin Receptor 2 Gene (TFR2) and the Occurrence of Wet Age-related Macular Degeneration in a Polish Subpopulation
Brak związku między polimorfizmem 972G>C genu MUTYH a zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (str. 75) Ewelina Synowiec1, Janusz Błasiak1, Anna Skłodowska2, Jerzy Szaflik2 Lack of Association Between the 972G>C Polymorphism of the MUTYH Gene and Age-related Macular Degeneration