Numer 3/2007-1

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2007-1

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Układ naczyniowy tylnego odcinka błony naczyniowej u ludzi zdrowych i chorych Marta Misiuk-Hojło1, Dorota Szumny2 Vascular System of the Posterior Part of the Choroid in Healthy and Sick Individuals
Rola zaburzeń hemodynamicznych krążenia naczyniówkowego w etiopatogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Agnieszka Kubicka-Trząska Choroidal Perfusion Haemodynamic Abnormalities Role in Age-Related Macular Degeneration (AMD) Pathogenesis
Znaczenie zaburzeń naczyniowych w jaskrze i zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem Justyna Zborowska-Skrobanek, Małgorzata Mulak, Marta Misiuk-Hojło The Role of Vascular Abnormalities in Open-Angle Glaucoma and Age-Related Macular Degeneration
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń w patogenezie postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski Vascular Endothelial Growth Factor and Pathogenesis of Exudative Age-Related Macular Degeneration
Układ hormonalny kobiet a rozwój zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Sława Kwiecień1, Maria Kmera-Muszyńska1, Piotr Czempiński2, Jerzy Szaflik1 Female Hormonal System and Age-Related Macular Degeneration Development
Częstość występowania druz u chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki – wyniki własne Barbara Terelak-Borys, Irmina Jankowska-Lech, Iwona Liberek Insidence of Drusen in Age-Related Macular Degeneration – Own Results
Rola badania dopplerowskiego we wczesnych stadiach zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Małgorzata Wojnar1, Andrzej Ustymowicz2, Renata Zalewska1, Urszula Cylwik1, Zofia Mariak1, Jolanta Andrzejewska-Buczko1 Role of the Doppler Examination in Early Stages of Age-Related Macular Degeneration
Inhibitory VEGF w leczeniu neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski VEGF Inhibitors in the Treatment of Neovascular Age-Related Macular Degeneration
Zastosowanie inhibitorów angiogenezy w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Magdalena Ulińska, Anna I. Borucka, Jerzy Szaflik Antiangiogenic Agents Use in the Treatment of Exudative Form of Age-Related Macular Degeneration
Zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w monitorowaniu leczenia ranibizumabem pacjentów z neowaskularyzacją podsiatkówkową wtórną do zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Edward Wylęgała1,2, Sławomir J. Teper1 Optical Coherence Tomography Monitoring in Patients Treated with Ranibizumab Due to the Subretinal Neovascularization Secondary to Age-Related Macular Degeneration
Terapia fotodynamiczna (PDT) w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – obserwacje 5-letnie Sława Kwiecień, Jerzy Szaflik Photodynamic Therapy (PDT) in the Exudative Form of Age-Related Macular Degeneration Treatment – 5 Years Observation
Zastosowanie terapii fotodynamicznej w leczeniu przewlekłej centralnej chorioretinopatii surowiczej – opis przypadku Sława Kwiecień, Maria Kmera-Muszyńska, Jerzy Szaflik Chronic Central Serous Chorioretinopathy After Photodynamic Therapy – Case Report
Ocena funkcji wzroku u pacjentów z wysiękową postacią AMD leczonych doszklistkowym podaniem triamcynolonu – doniesienie wstępne Wojciech Lubiński1, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1, Wojciech Gosławski1, Zbigniew Szych2, Danuta Karczewicz1 Visual Function Evaluation in Patients with Exudative AMD Treated with Triamcinolone Acetonide Intravitreal Injection – Preliminary Report
Wczesne wyniki doszklistkowego podania triamcynolonu u pacjentów z zaawansowaną wysiękową postacią AMD i niską ostrością wzroku Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Karol Krzystolik, Monika Drobek-Słowik Early Results of the Intravitreal Triamcinolone Acetonide in Patients with Late Stage of wet AMD and Low Visual Acuity
Radioterapia w AMD Lidia Puchalska-Niedbał1, Maria Żejmo2 Radiotherapy in AMD
Rola żywienia w profilaktyce i terapii AMD Dariusz Włodarek Role of the Nutrition in AMD Prevention and Treatment
Wewnątrzgałkowe soczewki teleskopowe Małgorzata Figurska, Joanna Sobczak Intraocular Telescopic Lenses
Zator gałęzi tętnicy środkowej siatkówki – opis przypadku Małgorzata Figurska, Joanna Sobczak, Mariusz Stępień Branch Central Retinal Artery Occlusion – Case Report
Wysiękowe AMD – choroba obojga oczu. Analiza przypadków klinicznych Małgorzata Figurska, Rafał Pawlik Exudative AMD – Bilateral Disease. Clinical Cases Analysis