Numer 1/2012-2

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2012-2

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Jaskra zawansowana – którą metodę leczenia preferować? (str. 5) Krystyna Czechowicz-Janicka Advanced Glaucoma – Which Treatment Method Should be Preferred?
Kilka uwag na temat możliwości leczenia zachowawczego zawansowanych postaci jaskry (str. 11) Roman Goś Options in Medical Treatment of Advanced Glaucoma Cases
Leczenie chirurgiczne jaskry zaawansowanej (str. 14) Marek Rękas, Karolina Krix-Jachym, Anna Siemiątkowska Surgical Treatment of the Advanced Glaucoma
Badania strukturalne w jaskrze zaawansowanej – opis przypadków (str. 18) Krystyna Czechowicz-Janicka Structural Examiantion in Advanced Glaucoma – Case Reports
Pomiar ciśnienia i histerezy w oku – cyfrowym tonometrem konturowym Pascal i analizatorem Ocular Response Analyser (ORA) (str. 27) Henryk Kasprzak Intraocular Pressure and Hysteresis Measurement in Eye – Using Digital Pascal Contour Tonometer and Ocular Response Analyzer (ORA)
Skaningowe polarymetry laserowe GDx Pro i GDx VCC – badania porównawcze pacjentów z jaskrą lub obserwowanych w kierunku jaskry (str. 39) Jaromir Wasyluk1,2, Krystyna Czechowicz-Janicka2 Scanning Laser Polarimeters GDx Pro and GDx VCC – a Comparative Study in Glaucoma or Glaucoma Suspected Patients
Zapalenia błony naczyniowej jako współczesny problem okulistyczny (str. 45) Dorota Kopacz, Katarzyna Pihowicz-Bakoń, Joanna Godowska-Brydak, Dariusz Kęcik Uveitis as a Current Ophthalmological Problem
Mechanizmy wzrostu ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej (str. 48) Joanna Brydak-Godowska, Joanna Ciszewska, Dariusz Kęcik Mechanisms of Raised Intraocular Pressure in Patients with Uveitis
Postępowanie w przypadkach podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej (str. 51) Joanna Brydak-Godowska, Dorota Kopacz, Katarzyna Pihowicz-Bakoń, Dariusz Kęcik Medical Procedures in Intraocular Hypertension Secondary to Uveitis