Numer 2/2003

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2003

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Retrospektywna ocena przeszczepów rogówki wykonanych w Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w latach 2000-2002 Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Grażyna Minkiewicz, Małgorzata Sybilska, Anna Zaleska-Żmijewska, Edyta Zielińska Retrospective evaluation of the corneal transplantation procedures performed in the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw in years 2000-2002
Przeszczepy „na gorąco” w Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie w latach 2000-2002 Anna Kamińska, Grażyna Minkiewicz, Małgorzata Sybilska, Anna M. Ambroziak, Anna Okruszko Corneal transplant for the urgent indications in Clinical Ophthalmology Hospital in Warsaw in 2000-2002
Operacyjne leczenie jaskry po przeszczepach rogówki – trzyletnie doświadczenia własne Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Danuta Zawadzka, Anna Zaleska-Żmijewska, Anna M. Ambroziak Glaucoma surgery after keratoplasty – 3 years of own experiences
Poszukiwanie komórek macierzystych oraz badanie żywotności komórek rąbka rogówki ludzkiej z użyciem mikroskopu konfokalnego Piotr Skopiński1,2, Jacek P. Szaflik1, Marek Kujawa2, Ewa  Jankowska2, Cezary Kowalewski3, Małgorzata Brix4, Jerzy Szaflik1,4 Search for stem cells and cell viability investigations in human corneal limbus using confocal microscope
Niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki – obraz kliniczny Edward Wylęgała Clinical diagnosis of limbal stem cell deficiency
Porównanie pomiarów grubości rogówki wykonanych z użyciem szczelinowej skaningowej topografii optycznej (ORBSCAN II), metody ultradźwiękowej oraz mikroskopii konfokalnej – doniesienie wstępne Ewa Langwińska-Wośko, Jacek P. Szaflik, Wojciech Kołodziejczyk, Sebastian Gajda The comparison of corneal thickness measurement with slit-scanning optical topography (Orbscan II), ultrasound pachymetry and slit scanning confocal microscopy – pilot report
Zastosowanie interferometrii optycznej do badania promienia krzywizny rogówki Edward Wylęgała, Aneta Ludyga, Wojciech Banyś, Dorota Tarnawska Partial coherence interferometry (PCI) for corneal curvature measurements
Pachymetria z zastosowaniem optycznej koherentnej tomografii (OCT) Agnieszka Samsel, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Renata Niemczyk Optical coherence tomography (OCT) as a method of pachymetry
Przyżyciowa ocena struktury rogówki po zabiegach keratoplastyki drążącej, w mikroskopii konfokalnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wtórnego unerwienia przeszczepionej rogówki – doniesienie wstępne Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Mariola Słomińska In vivo confocal microscopy of corneal grafts after penetrating keratoplasty, with particular accent on graft reinnervation – initial report
Zapalenie rogówki wywołane pełzakiem Acanthamoeba Małgorzata Zaraś, Jacek P. Szaflik, Wojciech Kołodziejczyk Acanthamoeba keratitis
Zapalenie rogówki wywołane przez Acanthamoeba u pacjenta po zabiegu refrakcyjnym Ewa Langwińska-Wośko, Jacek P. Szaflik, Wojciech Kołodziejczyk, Małgorzata Zaraś Acanthamoeba keratitis after refractive surgery
Rogówkowe powikłania immunosupresji u pacjentów po przeszczepie szpiku – doświadczenia własne Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko, Anna M. Ambroziak, Magdalena Korwin-Rujna, Wojciech Kołodziejczyk Corneal complications in patients after bone marrow transplantation – our experience
Wybrane metody badania rogówki Dorota Kopacz, Kinga Szymańska, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik, Renata Niemczyk The most common diagnostic procedures of the cornea
Badania ultrasonograficzne rogówki Paweł Lewandowski, Anna Kruszyńska, Ewa Karwacka Ultrasound examination of the cornea
Wideokeratografia Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz, Dariusz Kęcik, Renata Niemczyk Videokeratography
Zastosowanie błony owodniowej w leczeniu perforacji rogówki Edward Wylęgała, Wojciech Banyś, Dorota Tarnawska, Aneta Ludyga, Antonina Jurewicz, Dariusz Dobrowolski Amniotic membrane transplantation in the management of corneal perforation
Zmiany w aparacie ochronnym narządu wzroku zachodzące z wiekiem Jan Zapała, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Mariusz Szuta Age-related changes in the protective apparatus of the visual system
Znaczenie badań perymetrycznych i elektrofizjologicznych w diagnostyce guzów przysadki mózgowej Anna Piekarska, Wojciech Lubiński, Olgierd Palacz The evaluation of perimetry and electrophysiological tests in diagnosis of pituitary adenomas