Numer 1/2006

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2006

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Nowy system oświetlenia i obserwacji wnętrza oka stosowany w celu wykonania witrektomii bez oświetlenia wewnątrzgałkowego Jerzy Nawrocki, Zofia Nawrocka, Zofia Michalewska, Janusz Michalewski New Illumination and Observation System for Vitreoretinal Surgery without Endoilluminaiton
Zespół trakcji szklistkowo-siatkówkowych VTS (idiopatyczny obrzęk plamki) Ewa Wójcik Vitreomacular Traction Syndrome (Idiopathic Macular Edema)
Usuwanie błony granicznej wewnętrznej ze śródoperacyjnym barwieniem – chromowitrektomia Maria Kmera-Muszyńska, Magdalena Ulińska Internal Limiting Membrane Removal with Intraoperative Dyeing – Chromovitrectomy
Witrektomia z usunięciem ILM w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki Zbigniew Pikulski, Sławomir Cisiecki Vitrectomy with ILM Peeling in Diabetic Macular Edema Management
Chirurgia szklistkowo-siatkówkowa otworu w plamce Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska, Joanna Stafiej Vitreoretinal Surgery in Macular Hole
Chirurgia ciała szklistego w leczeniu otworów w plamce Jacek Robaszkiewicz Vitreous Surgery in Macular Hole Treatment
Wczesna witrektomia złotym standardem w pourazowym zapaleniu wnętrza gałki ocznej Mariusz Kosatka Immediate Vitrectomy as the Golden Standard in Posttraumatic Endophthalmitis
Przegląd chirurgicznych metod leczenia zakrzepów żyły siatkówki. Witrektomia ze zdjęciem błony granicznej wewnętrznej – opis przypadków (doświadczenia własne) Piotr Gozdek, Dominik Odrobina, Sławomir Ciesiecki, Beata Matulska, Jerzy Nawrocki Review of the Surgical Management of the Central Retinal Vein Occlusion. Vitrectomy with Internal Limiting Membrane Peeling – Case Series Report
Leczenie chirurgiczne starczego zwyrodnienia plamki Jolanta Oficjalska-Młyńczak, Maria Muzyka-Woźniak Surgical Treatment of Age-related Macular Degeneration
Neurotomia radialna w leczeniu zakrzepu żyły centralnej siatkówki Jolanta Oficjalska-Młyńczak1, Radosław Kaczmarek1, Maria Muzyka-Woźniak1, Agnieszka Jamrozy-Witkowska1, Bożena Gołębiowska2 Radial Optic Neurotomy in the Treatment of Central Retinal Vein Occlusion
Chirurgiczne metody usuwania przemieszczonych soczewek Beata Matulska, Dominik Odrobina, Piotr Gozdek, Janusz Borowski, Jerzy Nawrocki Surgical Methods of Dislocated Lenses Removal
Łączone zabiegi fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej oraz witrektomii przez pars plana w leczeniu współistniejącej zaćmy oraz zaawansowanej proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki, Olena Wilczyńska Combined Phacoemulsification Procedures with Intraocular Lens Implantation and Pars Plana Vitrectomy for Coexisting Cataract and Severe Proliferative Diabetic Retinopathy Management
Jaskra jako powikłanie w chirurgii witreoretinalnej Marek Rękas Glaucoma as a Vitreoretinal Surgery Complication
Zastosowanie soczewek wewnątrzgałkowych z barwną przegrodą tęczówkową w leczeniu pooperacyjnej aniridii – opis przypadku Janusz Michalewski, Zofia Michalewska, Jerzy Nawrocki, Zofia Nawrocka Use of Intraocular Lens with Coloured Iris Prosthesis in Post-operative Aniridia Management – Case Report
Sierpowate odwarstwienie siatkówki Ewa Wójcik Congenital Falciform Retinal Detachment
Zmiany struktury ciała szklistego po niepowikłanej operacji fakoemulsyfikacji zaćmy Gabriela Delong Changes in the Vitreous Structure Following Uncomplicated Phacoemulsification
Przezźreniczna termoterapia w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – trzyletnie obserwacje Sława Kwiecień, Magdalena Ulińska, Jerzy Szaflik Transpupillary Thermotherapy in the Wet AMD Treatment – 3-year Observations
PHP (Preferential Hyperacuity Perimetry) – nowoczesny sposób monitorowania pacjentów z ryzykiem rozwoju neowaskularyzacji podsiatkówkowej Sława Kwiecień1, Magdalena Ulińska1, Jacek P. Szaflik1, Jerzy Szaflik2 PHP (Preferential Hyperacuity Perimetry) – a Modern Concept for Monitoring Patients at Risk for Developing Choroidal Neovascularization
Enukleacja, ewisceracja – zastosowanie implantów oczodołowych Radosław Różycki1, Piotr Przyborowski2, Andrzej Stankiewicz1 The Enucleation, Evisceration – Orbital Implants Applications