Numer 1/2008

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2008

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Epidemiologia jaskry – dane światowe Jerzy Szaflik, Anna Zaleska-Żmijewska, Anna M. Ambroziak Worldwide Data on Glaucoma Epidemiology
Zasadność wykonywania badań przesiewowych w kierunku jaskry u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego Maria Muzyka-Woźniak1, Marta Misiuk-Hojło1, Eliza Patryn1, Przemysław Skoczyński2, Anna Białek-Szymańska1 Relevance of the Screening for Glaucoma in Patients Treated for Arterial Hypertension
Patogenetyczne i kliniczne aspekty naczyniowej teorii jaskry Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz Pathogenetic and Clinical Aspects of the Vascular Glaucoma Theory
Czy jest możliwa skuteczna profilaktyka jaskry pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK)? Maria Hanna Niżankowska Effective Prophylactic Treatment in PACG – is it Possible?
Jaskra zamykającego się kąta – diagnostyka i leczenie.Pierwotne zamknięcie kąta Ewa Mielniczuk, Ewa Mrukwa-Kominek, Rafał Leszczyński, Ewa Lange Angle Closure Glaucoma – Diagnostics and Treatment.Primary Angle Closure
Wpływ ciśnienia tętniczego na rozwój i progresję neuropatii jaskrowej Anna Zaleska-Żmijewska, Jerzy Szaflik The Influence of Blood Pressure on Glaucoma Neuropathy Development and Progression
Typ osobowości A jako jeden z czynników ryzyka jaskry pierwotnej otwartego kąta (JPOK) Aneta Hill-Bator1, Alicja Kuczyńska2, Marta Misiuk-Hojło Type A Personality as One of the Primary Open Angle Glaucoma Risk Factors
Ocena porównawcza tarczy nerwu wzrokowego w badaniach laserowej tomografii siatkówki (HRT) oraz optycznej koherentnej tomografii (OCT) u pacjentów z normalnym ciśnieniem, podwyższonym ciśnieniem, jak również jaskrą, krótkowzrocznością i fizjologicznie duż Dorota Raczyńska, Jarosław Woźniak, Dorota Chomińska-Dorn, Krystyna Raczyńska The Comparative Assessment of the Optic Nerve Head with Heidelberg Retina Tomography (HRT II) and Optical Coherent Tomography (OCT) in Patients with Normal IOP, Ocular Hypertension, Glaucoma, Myopia and Large Optic Discs
Centralna grubość rogówki i jej związek z ciśnieniem wewnątrzgałkowym (IOP) u dzieci i młodzieży Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Chrzanowska, Danuta Sielicka, Małgorzata Mrugacz Central Corneal Thickness and its Relation to Intraocular Pressure in Children and Adolescents
Jaskra barwnikowa – patomechanizm, diagnostyka i leczenie Monika Udziela, Marta Szymańska-Świderska, Anna Zaleska-Żmijewska, Jacek P. Szaflik Pigmentary Glaucoma – Pathomechanism, Diagnostics and Treatment
Jaskra fakolityczna – trudności diagnostyczno-terapeutyczne Mira Gacek, Anna Zaleska-Żmijewska, Jerzy Szaflik Phacolytic Glaucoma – Diagnostic-Therapeutical Problems
Jaskra po zabiegu LASIK – opis przypadku Ewa Lange, Stanisława Gierek-Ciaciura, Ewa Mrukwa-Kominek, Ewa Mielniczuk Glaucoma following LASIK Procedure – Case Report
Jaskra następcza po brachyterapii u chorych z czerniakiem naczyniówki i ciała rzęskowego Bożena Romanowska-Dixon, Anna Markiewicz Consecutive Glaucoma in Patients with Ciliary Body and Uveal Melanoma Treated with Brachytherapy
Jaskra towarzysząca nowotworom wewnątrzgałkowym u dorosłych Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska, Arkadiusz Pogrzebielski Consecutive Glaucoma in Eyes with Intraocular Tumors in Adults
Jaskra towarzysząca nowotworom wewnątrzgałkowym u dzieci Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Kobylarz, Anna Markiewicz Glaucoma Associated with Intraocular Tumors in Childhood
Ekspresja receptora Fas w aksonach nerwu wzrokowego Renata Zalewska1, Katarzyna Komaszyło1, Ewa Proniewska-Skrętek1, Joanna Reszeć2, Zofia Mariak1 Fas Receptor Expression in the Optic Nerve Axons
Jaskra jako problem diagnostyczny u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem Katarzyna J. Napora, Iwona Obuchowska, Anna Bryl-Przybylska, Zofia Mariak Glaucoma as a Diagnostic Problem in Patients with Age-related Macular Degeneration
Nowe trendy w leczeniu jaskry – preparaty łączone, neuroprotekcja Monika Udziela, Mira Gacek, Danuta Chudzyńska-Zawadzka, Jerzy Szaflik New Trends in Glaucoma Treatment – Fixed-Combination Therapy, Neuroprotection
Jak będziemy leczyć jaskrę za 10 lat? – nowe perspektywy Andrzej Stankiewicz, Joanna Wierzbowska How Will We Treat Glaucoma in 10 Years? – New Perspectives
Laseroterapia w jaskrze wtórnej torebkowej i barwnikowej Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Jaromir Wasyluk, Iwona Grabska-Liberek Laser Therapy in Secondary Capsular and Pigmentary Glaucoma
Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) w leczeniu jaskry z pierwotnie otwartym kątem – doświadczenia własne Krystyna Czechowicz-Janicka Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) in the Glaucoma Primary Open Angle Glaucoma Treatment – Own Experience
Minimally invasive surgery – nowoczesne techniki Anna Zaleska-Żmijewska, Monika Udziela, Marta Szymańska-Świderska, Jerzy Szaflik Minimally Invasive Surgery – Modern Techniques in Glaucoma Surgery
Powikłania operacji przetokowych związane z pęcherzykiem filtracyjnym Justyna Izdebska, Anna Kamińska, Edyta Zielińska, Jerzy Szaflik Bleb-Related Complications after Filtration Surgery
Wczesny pooperacyjny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta poddanych zabiegowi usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji Justyna Izdebska, Anna Kamińska, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Jerzy Szaflik Early Postoperative Intraocular Pressure Rise in Patients with Primary Open Angle Glaucoma Subjected to Phacoemulsification
Szczelina tarczy nerwu wzrokowego oka prawego a obecność jaskry w drugim oku – opis przypadku Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Monika Oziębło-Kupczyk Optic Disc Coloboma in the Right Eye and Glaucoma Presence in the Fellow Eye – a Case Report
Ocena skuteczności standardowej fotokoagulacji laserowej w różnych typach cukrzycowego obrzęku plamki Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek Efficacy Assessment of Standard Laser Treatment in the Different Types of Diabetic Maculopathy
Czynniki miejscowe i ogólnoustrojowe wpływające na powstanie i utrzymywanie się makulopatii cukrzycowej w przebiegu cukrzycy typu 2. u pacjentów z prawidłowo uregulowanymi parametrami ogólnoustrojowymi – doświadczenia wsłasne Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek Local and General Factors Influencing Macular Edema Development and Persistence in Patients with INDDM and Good General Parameters – Own Experiences