Numer 2/2008

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2008

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Operacje zaćmy u pacjentów z chorobą Behçeta Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Justyna Izdebska, Anna Kamińska, Jerzy Szaflik Cataract Surgeries in Patients with Behçet?s Disease
Badania angiograficzne dna oka w diagnostyce chorób zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej Barbara Terelak-Borys, Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek Fundus Angiographic Examination in the Inflammatory Diseases in the Posterior Segment of the Eye Diagnostics
Patomechanizm zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka – rola endotoksyn bakteryjnych i antygenu HLA-B27 Marta Misiuk-Hojło, Marcin Zieliński Anterior Uveitis Pathomechanism – Bacterial Endotoxins and HLA-B27 Antigen Role
Zastosowanie immunoglobuliny ludzkiej w leczeniu zapalenia błony naczyniowej u dzieci Małgorzata Seroczyńska, Beata Kocyła-Karczmarewicz, Mirosława Grałek, Jadwiga Juszko, Barbara Chipczyńska, Beata Kępa, Kinga Adach Human Immunoglobulin Application in the Uveitis Treatment in Children
Retinopatie przebiegające z syntezą przeciwciał przeciwsiatkówkowych Magdalena Smużyńska, Halina Wykrota, Maria Formińska-Kapuścik, Krzysztof Trzciąkowski Retinopathies with Antiretinal Antibodies Synthesis of in Their Course
Zapalenie wnętrza gałki ocznej jako powikłanie urazów spowodowanych ciałami obcymi wewnątrzgałkowymi Katarzyna J. Napora1, Iwona Obuchowska1, Radosław Żywalewski2, Aneta Sidorowicz1, Anna Bryl-Przybylska1, Zofia Mariak1 Endophthalmitis as a Complication of Ocular Injuries Caused by Intraocular Foreign Bodies
Implanty doszklistkowe w leczeniu zapalenia błony naczyniowej Małgorzata Iwanejko, Marta Misiuk-Hojło Intravitreal Implants in the Uveitis Treament
Pars planitis – obraz kliniczny i leczenie Iwona Obuchowska, Katarzyna J. Napora, Zofia Mariak Pars Planitis – Clinical Picture and Treatment
Zapalenie pośredniej części błony naczyniowej w przebiegu stwardnienia rozsianego – opis przypadku Iwona Obuchowska, Katarzyna J. Napora, Joanna Konopińska, Zofia Mariak Intermediate Uveitis in the Multiple Sclerosis Course – Case Report
Oczne objawy w neurologicznym zespole paraneoplastycznym Magdalena Smużyńska, Ewa Mrukwa-Kominek, Halina Wykrota Ophthalmologic Symptoms in Neurological Paraneoplastic Syndrome
Leczenie neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu choroidopatii pełzającej – opis przypadku Sława Kwiecień, Robert Sulak, Jerzy Szaflik Treatment of Subfoveal Neovascularization in the Course of Serpiginous Chorioretinopathy – Case Report
Idiopatyczne zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej – opis przypadku Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Katarzyna Kowalska, Iwona Grabska-Liberek Idiopathic Posterior Uveitis – Case Report