Piszemy o problemach okulistycznych.

Kwartalnik Medyczny „OKULISTYKA” ma charakter dydaktyczny. Każdy numer nawiązuje do wybranych ważnych i aktualnych problemów okulistycznych. 

W „OKULISTYCE” przeznaczamy także miejsce na artykuły prezentujące i oceniające okulistyczny sprzęt wykorzystywany w praktyce lekarskiej. 

Uznaliśmy za celowe utrzymanie kwartalnego cyklu wydawniczego (cztery numery w roku) z możliwością wzbogacenia go o dodatkowe zeszyty – wydania specjalne (suplementy).

Głęboko wierzymy, że „OKULISTYKA” będzie spełniała oczekiwania naszych Czytelników. Czekamy na opracowania, spostrzeżenia i uwagi.

Zapraszamy do współpracy!