Numer 2/2012

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2012

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Etiologia zapaleń błony naczyniowej u dzieci – obserwacje własne (str. 11) Anna Koszek-Pasińska, Ewa Lipiec, Beata Orawiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald The Etiology of Uveitis in Children – Own Observation
Podstawy leczenia autoimmulogicznych zapaleń błony naczyniowej u dzieci – przegląd piśmiennictwa (str. 15) Lidia Nawrocka1, Maria Formińska-Kapuścik1,2, Erita Filipek2, Ewa Porwik3, Irmina Duchnik4 The Basics of the Autoimmunological Uveitis Treatment in Children – Literature Overview
Zastosowanie doustnych pochodnych acyklowiru w leczeniu ostrej martwicy siatkówki – przegląd piśmiennictwa (str. 21) Joanna Brydak-Godowska1, Piotr K. Borkowski2 Oral Acyclovir Derivatives Use in Acute Retinal Necrosis Treatment – Literature Overview
Toksokaroza narządu wzroku (str. 23) Piotr K. Borkowski1, Joanna Brydak-Godowska2 Ocular Toxocarosis
Heterochromia Fuchsa (str. 26) Małgorzata Kwietniewska, Joanna Brydak-Godowska Fuchs Heterochromic Iridocyclitis
Zespół Vogta–Koyanagi–Harady – opis przypadku oraz analiza współczesnych poglądów na temat procesu diagnostyczno-terapeutycznego (str. 29) Eunika Krzywy-Daroszewska, Magdalena Targońska, Anna Wiśniowska-Dolny, Ewa Drozdowska-Łukaszewicz Vogt–Koyanagi–Harada Syndrome – Case Report and Analysis of Contemporary Views of Diagnostic and Therapeutic Process
Zapalenie błony naczyniowej typu birdshot – opis przypadku (str. 37) Monika Polak, Barbara Biziorek, Jerzy Mackiewicz Birdshot Chorioretinopathy – a Case Report
Patogeneza AMD (str. 40) Iwona Świtka-Więcławska, Agata Zwolińska Pathogenesis of AMD
Witamina A – niezbędny składnik siatkówki oka (str. 46) Andrzej Stankiewicz Vitamin A – Essential Component of the Retina
Powikłania ze strony narządu wzroku po radykalnej radioterapii regionu głowy i szyi (str. 49) Ewa Ziółkowska, Aleksandra Meller, Maria Kubiak, Małgorzata Zarzycka Ocular Organ Complications following Radical Head and Neck Radiotherapy
Ocena parametrów badania GDx VCC u pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane oraz ich korelacja ze stanem klinicznym – wstępna obserwacja (str. 52) Dorota Białas-Niedziela1, Agnieszka Lach2, Dariusz Kęcik1, Marzena Maciągowska2, Adam Stępień2 GDx VCC Parameters Measurement Evaluation in Patients with Multiple Sclerosis and Their Correlation with Clinical Condition – Initial Findings
Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu skrzydlika – wstępna obserwacja (str. 56) Dorota Białas-Niedziela, Dariusz Kęcik Ranibizumab in Pterygium Treatment – Initial Findings
Procesy pro- i antyoksydacyjne w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem jaskry (str. 60) Katarzyna Malinowska1, Jacek P. Szaflik2, Ireneusz Majsterek1, Jerzy Szaflik2 Pro- and Antioxidant Processes in Medicine with Particular Emphasis on Glaucoma