Numer 1/2004

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2004

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Zapalenie wewnątrzgałkowe jako powikłanie operacji okulistycznych Jacek Robaszkiewicz, Mariusz Kosatka, Marek Rękas, Rafał Pawlik Endophthalmitis as a complication of ophthalmic surgery
Mikroflora worka spojówkowego u pacjentów zgłaszających się do operacji zaćmy Małgorzata Gawrońska1, Józef Kałużny1, Agnieszka Mikucka2, Eugenia Gospodarek2 Bacterial flora in conjunctival sac of patients undergoing cataract surgery
Wpływ dezynfekcji worka spojówkowego 5,0% roztworem PVP-Jodi na drobnoustroje u pacjentów operowanych z powodu zaćmy Małgorzata Gawrońska1, Józef Kałużny1, Agnieszka Mikucka2, Eugenia Gospodarek2 The influence of 5,0% PVP-Jodi solution on the bacterial flora of the conjunctival sac in patients undergoing cataract surgery
Profilaktyka pooperacyjnego zapalenia wewnątrzgałkowego w chirurgii okulistycznej Marcin Stopa, Marcin Czajka Postoperative endophthalmitis prophylaxis in ocular surgery
Czynniki ryzyka, leczenie i profilaktyka zakażeń pooperacyjnych w okulistyce Ewa Mrukwa-Kominek, Stanisława Gierek-Ciaciura, Artur Pasternak Risk factors, treatment and prophylaxis of postoperative infections in ophthalmology
Grzybicze zapalenia wnętrza gałki ocznej – diagnostyka, obraz kliniczny i postępowanie terapeutyczne Jadwiga Bernardczyk-Meller Fungal endophthalmitis – diagnosis, clinics and therapeutic procedures
Pooperacyjne zapalenia wewnątrzgałkowe Piotr Jurowski, Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Alicja Zeman-Miecznik, Magdalena Dąbek, Anna Barbara Lewandowska, Katarzyna Wybór, Michał Nowak Postoperative endophthalmitis
Występowanie zapalenia wnętrza gałki ocznej po zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji Edward Wylęgała, Jolanta Łogiewa-Toborek, Dorota Tarnawska, Dariusz Dobrowolski Incidence of endophthalmitis after cataract phacoemulsyfication
Zespół Vogta-Koyanagi-Harady Gabriela Delong, Andrzej Stankiewicz Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome
Porównanie odczuć bólowych przy znieczuleniu kroplowym i okołogałkowym w zabiegach fakoemulsyfikacji zaćmy Edward Wylęgała, Antonina Jurewicz, Dorota Tarnawska, Dariusz Dobrowolski, Adam Jankowski, Jolanta Łogiewa-Toborek Comparison of topical vs peribulbar anesthesia in phacoemulsification