Numer 1/2011-2

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2011-2

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Znaczenie konsultacji okulistycznej w praktyce położniczej – artykuł wprowadzający (str. 11) Mirosław Wielgoś Ophthalmological Consultation Significance in Obstetrics Practice
Jak oko wpływa na ciążę, a jak ciąża na oko – wybrane zagadnienia (str. 14) Janusz Czajkowski1,2 How Does the Eue Influence Pregnancy, and How Pregnancy Influence
Zaburzenia powierzchni oka w okresie ciąży i karmienia – problematyka korekcji wad wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem soczewek kontaktowych (str. 18) Anna M. Ambroziak, Ewa Langwińska-Wośko, Magdalena Korwin, Anna Wójcik-Gryciuk Ocular Surface Disorders During Pregnancy and Breast-feeding
Ciśnienie śródgałkowe u kobiet w ciąży i w okresie laktacji (str. 21) Magdalena Pilas-Pomykalska1,2, Janusz Czajkowski2,3 Intraocular Pressure During Pregnancy and Lactation
Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) – metoda z wyboru w leczeniu jaskry u kobiet w ciąży (str. 24) Krystyna Czechowicz-Janicka Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) – Method of Choice in Glaucoma Treatment in Pregnant Women
Narząd wzroku w przebiegu ciąży – wybrane aspekty (str. 27) Joanna Ciszewska, Joanna Moneta-Wielgoś, Joanna Godowska, Monika Turczyńska Pregnancy and the Eye – Selected Aspects
Zapalenia błony naczyniowej u ciężarnych (str. 30) Joanna Adamiec-Mroczek, Anna Turno-Kręcicka, Marta Misiuk-Hojło Uveitis and Pregnancy
Retinopatia cukrzycowa u kobiet w ciąży (str. 34) Monika Turczyńska, Joanna Ciszewska, Joanna Moneta-Wielgoś, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik Diabetic Retinopathy in Pregnant Women
Toksoplazmozowe zapalenie siatkówki u kobiety w ciąży (str. 38) Piotr K. Borkowski1, Joanna Brydak-Godowska2 Toxoplasma retinochoroiditis in Pregnancy
Poród u pacjentek krótkowzrocznych – fakty i mity (str. 41) Joanna Ciszewska, Joanna Brydak-Godowska, Joanna Moneta-Wielgoś, Monika Turczyńska Delivery in Myopic Women – Facts and Myths