Numer 3/2016

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2016

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Chirurgiczne leczenie jaskry pseudoeksfoliacyjnej (str. 11 – 13) Iwona Grabska-Liberek, Anna Plichta, Piotr Tesla, Julita Majszyk-Ionescu, Irmina Jankowska-Lech, Jacek Kosmala, Barbara Terelak-Borys Surgical Treatment of Pseudoexfoliation Claucoma
Nowości w technikach chirurgicznych kanaloplastyki (str. 14 – 19) Anna Byszewska, Jacek Rudowicz, Katarzyna Lewczuk, Marek Rękas Update on Surgical Techniques in Canaloplasty
iStenty w terapii jaskry otwartego kąta – przegląd literatury medycznej (str. 20 – 24) Michał Post, Wojciech Lubiński iStents in Apen-angle Glaucoma Treatment – Literature Overview
Sklerektomia głęboka nieperforująca z użyciem lasera – nowe możliwości znanej metody (str. 25 – 27) Dorota Kopacz 1 , Piotr Maciejewicz 1 , Daria Kęcik 1 , Jan Kasprzak 1 , Andrzej Zając 2 , Dariusz Kęcik 1 Laser-assisted Deep Non-penetrating Sclerectomy – New possibilities of the Well-known Procedure
Diagnostyka oraz terapia jaskry preperymetrycznej (str. 28 – 32) Przemysław A. Zabel, Jakub J. Kałużny Diagnosis and Treatment of Preperimetric Glaucoma
Jaskra wtórna w przebiegu zapaleń błony naczyniowej (str. 33 – 35) Monika Sapuła, Dorota Kopacz, Joanna Brydak-Godowska, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik Secondary Glaucoma in the Course of Uveitis
Latanoprost pozbawiony środków konserwujących w terapii jaskry (str. 36 – 41) Joanna Wierzbowska Preservative-Free Latanoprost in Glaucoma Treatment
Wyniki zabiegu implantacji zastawki Ahmeda w skojarzeniu z terapią anty-VEGF jako metody chirurgicznego leczenia jaskry neowaskularnej (str. 42 – 49) Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski Results of Ahmed Valve Implantation with Adjuvant Anti-VEGF Therapy in Surgical Treatment of Neovascular Glaucoma
Test paskowy InflammaDry jako narzędzie do oceny stanu zapalnego powierzchni oka u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta (str. 50 – 55) Anna Zaleska-Żmijewska 1,2 , Ewa Strzemecka 1,2 , Mira Gacek 2 , Zbigniew Wawrzyniak 2,3 , Jacek P. Szaflik 1,2 InflammaDry Test Strip as a Tool for Ocular Surface Inflammation Evaluation in Patients with Primary Open Angle Glaucoma
Rola nowych wariantów polimorficznych -77T/C genu XRCC1 oraz G1972A genu ADPRT w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta (str. 56 – 61) Magda Cuchra 1 , Ireneusz Majsterek 1 , Katarzyna Szymanek 2 , Jerzy Szaflik 2 , Jacek P. Szaflik 3 The Role of the Novel -77 T/C of XRCC1 and G1972A of ADPRT Genes Polymorphisms in the Risk of Primary Open Angle Glaucoma Development
Wstępne wyniki pomiaru temperatury powierzchni twardówki podczas sklerektomii głębokiej nieperforującej (str. 62 – 64) Henryk Polakowski 1 , Tadeusz Piątkowski 1 , Andrzej Zając 1 , Jan Kasprzak 2 , Dorota Kopacz 2 , Piotr Maciejewicz 2 , Daria Kęcik 2 , Dariusz Kęcik 2 Preliminary Results of the Scleral Surface Temperature Measurement during Non-perforating Deep Sclerectomy
Program lekowy „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” w Polsce – od kwalifikacji do leczenia (str. 65 – 69) Małgorzata Figurska, Marek Rękas
Objawy oczne w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – przegląd piśmiennictwa (str. 70 – 74) Anna Uliasz 1 , Kamila Nester-Ostrowska 1 , Karolina Przytuła 1 , Aneta Lewicka-Chomont 1 , Anna M. Ambroziak 2,3 Ophthalmologic Manifestations of Rheumatoid Arthritis – Literature Review