Numer 2/2010

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2010

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Zmiany okulistyczne współistniejące z chorobą Alzheimera (str. 15) Kamila Krasodomska1, Wojciech Lubiński1, Andrzej Potemkowski2, Krystyna Honczarenko3 Ocular Changes Associated with Alzheimer’s Disease
Epidemiologia pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego w obserwacji 20-letniej (str. 22) Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz Epidemiology of the Retrobulbar Neuritis in 20-years Observation
Stan nerwu wzrokowego u chorych (str. 26) Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz Optic Nerve Function in Multiple Sclerosis Patients without History of Optic Neuritis
Ocena wyników leczenia siatkówczaka za pomocą przezźrenicznej hipertermii laserowej (str. 31) Wojciech Hautz1, Mirosława Grałek1, Olga Rutynowska-Bagińska2, Barbara Chipczyńska1, Krystyna Kanigowska1 Retinoblastoma Treatment with Laser Transpupillary Thermotherapy
Objawy okulistyczne w zaburzeniach naczyniowych mózgu. Część I. Anatomiczne podstawy unaczynienia ośrodkowego układu nerwowego (str. 34) Iwona Obuchowska, Zofia Mariak Ocular Manifestation of the Vascular Brain Disorders. Part I. Anatomical Basis of the Vascular Supply
Objawy okulistyczne w zaburzeniach naczyniowych mózgu. Część II. Charakterystyka tętniaków mózgu (str. 39) Iwona Obuchowska, Zofia Mariak Ocular Manifestation of the Vascular Brain Disorders. Part II. Cerebral Aneurysms Characteristics
Objawy okulistyczne w zaburzeniach naczyniowych mózgu. Część III. Krwotok podpajęczynówkowy (str. 46) Iwona Obuchowska, Zofia Mariak Ocular Manifestation of the Vascular Brain Disorders. Part III. Subarachnoid Hemorrhage
Budowa kory wzrokowej, jej funkcja oraz plastyczność (str. 53) Damian Czepita Structure, Function and Plasticity of the Visual Cortex
Prawidłowa struktura siatkówki w obrazie spektralnej optycznej koherentnej tomografii komputerowej (SOCT) (str. 56) Olgierd Palacz1, Andrzej Palacz1, Anna Machalińska2 Normal Retinal Structure Imaging Using Spectral Domain Optical Coherence Tomography
Czy dobra funkcja wzroku może się przyczynić do spowolnienia progresji choroby Parkinsona i redukcji kosztów leczenia oraz opieki? (str. 60) Barbara Nowacka, Wojciech Lubiński, Danuta Karczewicz Is There a Positive Influence of Vision on Parkinson’s Disease Progression of and Burden of Illness?
Zapalenie nerwu wzrokowego – aktualny stan wiedzy (str. 64) Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski Optic Neuritis – Current Stage of Knowledge
Etiopatogeneza zapalenia nerwu wzrokowego (str. 70) Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz Etiopathogenesis of Optic Neuritis
Perspektywy neuroprotekcji w neuropatiach nerwu wzrokowego (str. 75) Robert Rejdak1,2, Tomasz Chorągiewicz1, Piotr Stopa2, Aneta Lewicka-Chomont2, Dariusz Haszcz1, Katarzyna Nowomiejska1, Tomasz Żarnowski1 Perspectives for Neuroprotection in Optic Nerve Neuropathies
Nowe aspekty neurodegeneracji i neuroprotekcji komórek zwojowych siatkówki oraz drogi wzrokowej – rola metabolitów tryptofanu (str. 82) Robert Rejdak1,2, Tomasz Chorągiewicz1, Piotr Stopa2, Aneta Lewicka-Chomont2, Dariusz Haszcz1, Katarzyna Nowomiejska1, Tomasz Żarnowski1 New Aspects of Neurodegeneration and Neuroprotection of the Retinal Ganglion Cells and Visual Pathway– Role of the Tryptophan Derivatives
Zastosowanie kliniczne perymetrii kinetycznej w neurookulistyce. Korelacja topograficzna ubytków w polu widzenia z uszkodzeniami drogi wzrokowej (str. 87) Katarzyna Nowomiejska, Agnieszka Oleszczuk, Tomasz Chorągiewicz, Robert Rejdak, Tomasz Żarnowski Clinical Application of the Kinetic Perimetry in Neuroophthalmology. Topographic Correlation of the Visual Field Defects with the Visual Pathway Lesions
Zespół dziecka potrząsanego (str. 93) Mirosława Grałek, Beata Kocyła-Karczmarewicz, Wojciech Hautz Shaken Baby Syndrome
Choroby ośrodkowego układu nerwowego i oka u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) (str. 96) Dorota Bander1, Magdalena Leszczyszyn-Pynka1, Elżbieta Pieńkowska-Machoy2, Joanna Skowron2 Diseases of the Central Nervous System and Eye in Patients with Human Immunodefi-ciency Virus (HIV) Infection
Neowaskularyzacja poddołkowa oraz subkliniczna neuro- i retinopatia po leczeniu interferonem – opis pacjenta (str. 100) Beata Strzemecka, Wojciech Lubiński Subfoveal Neovascularization and Subclinical Neuro- and Retinopathy after Interferon Treatment – Case Report
Neuropatia wzrokowa toksyczna po chemioterapii – opis przypadku (str. 105) Joanna Stafiej, Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz Toxic Optic Neuropathy after Chemotherapy – Case Report
Nierówność źrenic (str. 108) Martyna Pieniążek, Marek Szaliński, Marta Misiuk-Hojło Anisocoria
Wewnątrzczaszkowe anomalie naczyniowe u pacjenta z zespołem kwiatu powoju – opis przypadku (str. 110) Anna Walewska-Szafran1, Urszula Stodolska-Koberda2, Adam Zapaśnik3 Intracranial Vascular Anomalies in Patient with Morning Glory Syndrome – Case Report
Zanik nerwu wzrokowego w przebiegu kiły ośrodkowego układu nerwowego – patofizjologia, symptomatologia, diagnostyka i leczenie na podstawie własnych przypadków klinicznych (str. 113) Barbara Terelak-Borys, Jacek Kosmala, Anna Christman, Beata Janiszewska, Michał Kamiński, Iwona Grabska-Liberek Optic Nerve Atrophy Associated with Central Nervous System Syphilis
Benchmarking oddziałów okulistycznych na terenie województwa mazowieckiego (str. 119) Michał Kamiński, Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Skonieczna Ophthalmology Departments Benchmarking in Mazowieckie Province
Rynek świadczeń okulistycznych w Polsce związany z leczeniem pacjentów chorych na cukrzycę (str. 124) Iwona Grabska-Liberek, Michał Kamiński, Katarzyna Skonieczna The Polish Ophthalmic Services Market Associated with Diabetic Patients Treatment
×