Numer 3/2014

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2014

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Wady refrakcji i czynniki ryzyka niedowidzenia u pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie – na podstawie badania autorefraktometrem Plusoptix A09 (str. 15) Marta Uzdrowska1, Piotr Loba2, Anna Broniarczyk-Loba1 Refractive Errors and Amblyopia Risk Factors in Patients with Intellectual Disabilities – Based on a Screening with Plusoptix A09 Photoscreener
Epidemiologia zaburzeń powierzchni oka – przegląd wybranych badań klinicznych (str. 18) Olga Czyżewska1, Anna M. Ambroziak1,2,3, Anna Zaleska-Żmijewska1,2 Epidemiology of Ocular Surface Disorders – a Review of Clinical Trials
Hormony płciowe a powierzchnia oka (str. 21) Emilia Rębała1, Anna M. Ambroziak1,2, Justyna Izdebska1,2 Sex Hormones and Ocular Surface
Płeć, wiek i gospodarka hormonalna – czynniki ryzyka odpowiedzialne za powstanie zespołu suchego oka – czyli o tym, dlaczego młodych mężczyzn dotykają zaburzenia powierzchni oka (str. 26) Renata Sołdacka1, Anna M. Ambroziak1,2, Ewa Langwińska-Wośko1,3, Piotr Skopiński1,4 Sex, Age and Hormonal Function – Dry Eye Syndrome Risk Factors – About Main Causes of Ocular Surface disorders in Young Men
Ciężki zespół suchego oka – algorytm diagnostyczny w praktyce klinicznej (str. 30) Marta Kita-Mosek1, Anna M. Ambroziak1,2, Wojciech Kołodziejczyk1, Ewa Langwińska-Wośko1,3 The Diagnostic Algorithm of the Severity of Dry Eye Syndrome in Clinical Practice
Zespół suchego oka w przebiegu pierwotnej postaci zespołu Sjögrena (str. 34) Kamila Chybała1, Anna M. Ambroziak1,2, Wojciech Kołodziejczyk1, Justyna Izdebska1,3 Dry Eye Syndrome in Patients with Sjögren’s Syndrome
Gruczoły Meiboma – anatomia, histologia, fizjologia – przegląd piśmiennictwa (str. 37) Marek Sosnowski Meibomian Glands – Anatomy, Histology and Physiology – Literature Review
Korekcja starczowzroczności za pomocą lasera ekscymerowego (str. 44) Iwona Jaworowska-Cieślińska1, Bartłomiej J. Kałużny2 Excimer Laser for Presbyopia Correction
Test Farnswortha-Munsella 100-Hue. Cz. I – podstawy naukowe i możliwości zastosowania (str. 48) Justyna Wosik1, Jacek Pniewski1, Anna M. Ambroziak1,2,3 The Farnsworth-Munsell 100-Hue test. Part I – Scientific Basis and Use Opportunities
Test Farnswortha-Munsella 100-Hue. Cz. II – procedura badania i analiza wyników (str. 53) Justyna Wosik1, Jacek Pniewski1, Anna M. Ambroziak1,2,3 Test Farnsworth-unsell 100-Hue Test. Part II – Test Performing Method and Results Analysis
Ocena leczenia i stanu anatomicznego dzieci chorych na jaskrę wrodzoną pierwotną oraz analiza morfologiczna wycinków kąta rogówkowo-tęczówkowego pobranych do badania w trakcie zabiegu trabekulektomii (str. 58) Erita Filipek1,2, Maria Formińska-Kapuścik1,2, Ewa Zielińska-Pająk3, Lidia Nawrocka1,2, Małgorzata Laskowicz2,4, Bogumiła Wójcik-Niklewska1,2, Dorota Barchanowska1,2 The Evaluation of Treatment and Anatomical Condition in Children with Primary Congential Glaucoma and Morphological Evaluation of Iridocorneal Angle Samples Obtained During Trabeculectomy
Ziarniniak naczyniowy powieki górnej – opis przypadku (str. 62) Anna Niwald, Mirosława Grałek Granuloma Teleangiectaticum of the Upper Lid – Case Report
Ocena leczenia tępych urazów gałki ocznej (str. 64) Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Magdalena Kucharczyk, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński Evaluation of the Ocular Blunt Trauma Treatment
Zastosowanie ultrabiomikroskopii w okulistyce (str. 68) Ewa Kraszewska1,3, Erita Filipek1,3, Ewa Dworenko-Dworkin2,3 Ultrabiomicroscopy in Ophthalmology
Miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu obrzęku plamki o różnej etiologii (str. 74) Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Justyna Jędrychowska, Piotr Oleksy, Bożena Romanowska-Dixon Topical Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs in the Treatment of Macular Edema of Various Etiology