Numer 4/2018

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2018

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Rola przepływu naczyniowego w przebiegu jaskry – problem wciąż aktualny (str. 7 – 10) Joanna Piłat, Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski The Role of Ocular Blood Flow in Glaucoma – Problem Still Under Consideration
Zmiany w drogach wzrokowych w przebiegu jaskry (str. 11 – 13) Piotr Polit, Ewa Kosior-Jarecka, Andrzej Sawicki, Iwona Żarnowska, Tomasz Żarnowski Changes in the Optic Pathways in the Glaucoma Course
Jaskra pediatryczna – etiologia, diagnostyka i leczenie (str. 14 – 17) Monika Rogowska 1 , Marta Pietruszyńska 1 , Patrycja Duda 1 , Iwona Grabska-Liberek 1,2 Pediatric Glaucoma – Etiology, Diagnostics and Treatment
Jednoczasowe występowanie zaćmy i zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – postępowanie terapeutyczne (str. 18 – 22) Małgorzata Figurska, Agnieszka Bogdan-Bandurska, Marek Rękas Simultaneous Occurrence of Cataract and Age-related Macular Degeneration – Therapeutic Strategy
Jaskra olejowa – narastający problem terapeutyczny (str. 23 – 28) Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski Silicone Oil Glaucoma – an Increasing Therapeutic Problem
Współczesne metody obrazowania i pomiarów naczyniówki (str. 29) Izabela Jamiołkowska, Małgorzata Figurska, Marek Rękas Contemporary Methods of Choroidal Imaging and Measurements
Zespół Posnera-Schlossmana – wciąż aktualny problem diagnostyczno-terapeutyczny (str. 34) Hanna Sobutka, Michał Wilczyński Posner-Schlossman Syndrome – Still Valid Diagnostic and Therapeutic Problem
Zmiany ogólnoustrojowe w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji (str. 37 – 42) Katarzyna Galewska-Grabowska, Ewa Kosior-Jarecka, Urszula Łukasik, Tomasz Żarnowski Systemic Manifestations of Pseudoexfoliation Syndrome
Metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (str. 43 – 45) Kamila Ulatowska, Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Michał Wilczyński Methods of Intraocular Pressure Measurement
Modyfikacja procesu gojenia pęcherzyka filtracyjnego w chirurgii jaskry (str. 46 – 49) Joanna Piłat, Ewa Kosior-Jarecka, Dominika Wróbel-Dudzińska, Tomasz Żarnowski Modification of Wound Healing after Glaucoma Surgery
Jaskra w bezsoczewkowości u dzieci po operacji zaćmy wrodzonej (str. 50 – 52) Monika Sarnat-Kucharczyk 1 , Dorota Barchanowska 2,3 , Magdalena Adamczyk-Frystacka 3 , Erita Filipek 2,3 Glaucoma in Aphakia after Congenital Cataract Surgery in Children
Soczewki kontaktowe jako nośnik leków przeciwjaskrowych (str. 53 – 56) Magdalena Futyma-Ziaja, Anna Uliasz, Wesam Taslaq, Aneta Lewicka-Chomont Contant Lenses as Glaucoma Drug Delivery system
Jaskra fakolityczna – opis przypadku (str. 57 – 59) Dorota Borowicz 1 , Katarzyna Biela 2 , Marta Bielecka 2 , Monika Szyport 2 , Waldemar Kędziora 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Robert Rejdak 1 Phacolityc Glaucoma – Case Report
Jaskra wtórna otwartego kąta spowodowana idiopatycznym podwyższonym ciśnieniem w żyłach nadtwardówkowych – opis przypadku (str. 60 – 62) Paweł Reisner, Adriana Laudencka, Grażyna Malukiewicz Idiopathic Open Angle Glaucoma Secondary to Elevated Episcleral Veins Pressure – Case Report
Nowe metody badania biomechanicznych właściwości rogówki i ich znaczenie dla pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (str. 63) Jagoda Rzeszewska-Zamiara 1,2 , Magdalena Kaszuba-Modrzejewska 1 , Ilona Piotrowiak-Słupska 1,2 , Waldemar Błoch 1 , Grażyna Malukiewicz 2 , Bartłomiej J. Kałużny 1,2 New Research Methods of Corneal Biomechanical Properties and Their Importance for Intraocular Pressure Measurement
Wpływ miejscowo stosowanego latanoprostu na centralną grubość rogówki u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta (str. 67 – 69) Wiktor Stopyra The Influence of Topically Applied Latanoprost on Central Corneal Thickness of Primary Open-angle Glaucoma Patients
Epleneron w terapii centralnej surowiczej chorioretinopatii – przegląd literatury (str. 70 – 73) Beata Gajda-Deryło, Anna Matysik-Woźniak, Robert Rejdak Eplenerone in Central Serous Chorioretinopathy Therapy – Literature Review