Numer 2/2016

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2016

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Postać oczna pemfigoidu bliznowaciejącego – patogeneza i leczenie (str. 7 – 9) Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik Ocular Mucous Membrane Pemphigoid – Pathogenesis and Treatment
Objawy oczne w przebiegu jaglicy – epidemiologia, diagnostyka i leczenie (str. 10 – 15) Joanna Dereń 1 , Katarzyna Morawiec 1 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2 Ocular Symptoms in Trachoma – Epidemiology, Diagnostics and Treatment
Obraz kliniczny orbitopatii tarczycowej (str. 16 – 21) Anna Jabłońska 1 , Agnieszka Samsel 2 , Piotr Miśkiewicz 3 , Beata Rutkowska 3 , Tomasz Bednarczuk 3 , Dorota Białas-Niedziela 1 , Joanna Rymuza 3 , Katarzyna Pirko-Kotela 3 , Katarzyna Trautsolt-Jeziorska 3 , Antoni Krzeski 4 , Justyna Milczarek-Banach 3 , Monika Turczyńska 1 , Edyta Maj 5 , Dariusz Kęcik 1 Clinical Features of Thyroid Eye Disease
Zator tętnicy siatkówki objawem chorób sercowo-naczyniowych (str. 22 – 26) Joanna Roskal-Wałek 1 , Paweł Wałek 2 , Janusz Sielski 2 , Magdalena Gierada 1 , Jerzy Mackiewicz 3 , Beata Wożakowska-Kapłon 2,4 Retinal Artery Occlusion as a Sign of Cardiovascular Diseases
Objawy oczne tocznia rumieniowatego układowego (str. 27 – 31) Joanna Wasiak 1 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2 , Wojciech Luboń 1 , Monika Sarnat-Kucharczyk 1,2 , Katarzyna Jadczyk 1,2 , Michał Wasiak 3 Ocular Manifestations of Systemic Lupus Erythematosus
Zmiany w narządzie wzroku w przebiegu zespołu Behçeta – objawy, diagnostyka i leczenie (str. 32 – 34) Martyna Nowak 1 , Julia Janiszewska-Salamon 1 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2 Ocular Manifestations of the Behçet’s Syndrome – Symptoms, Diagnostics and Treatment
Objawy okulistyczne w przebiegu choroby „przeszczep przeciwko gospodarzowi” po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku (str. 35 – 37) Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz Ocular Manifestation of Graft-Versus-Host Disease Following Allogenic Hematopoietic Stem Cells Transplantation
Wpływ Arechinu (chlorochiny) na narząd wzroku (str. 38 – 41) Julia Janiszewska-Salamon 1 , Martyna Nowak 1 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2 Arechin (Chloroquine) Impact on Sight Organ
Wpływ metali ciężkich na organizm człowieka (str. 42 – 46) Katarzyna Morawiec 1 , Joanna Dereń 1 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2 Influence of Heavy Metals on the Human Body
Retinopatia purtscheropodobna u 25-letniej pacjentki po ostrym zapaleniu trzustki – opis przypadku (str. 47 – 48) Ewelina Cisek 1,2 , Agnieszka Cisek 1,2 , Dorota Borowicz 1 , Tomasz Chorągiewicz 1 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Robert Rejdak 1 Purtscher-like Retinopathy Following Acute Pancreatitis in 25-year-old Female – Case Report
Oponiak osłonek nerwu wzrokowego – diagnozowanie, leczenie i opis przypadku (str. 49 – 52) Piotr Maciejewicz 1 , Joanna Brydak-Godowska 1 , Dorota Kopacz 1 , Rafał Skrzypek 2 Optic Nerve Sheath Meningioma – Diagnosis, Treatment and Case Study
Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego wskutek zabiegu jednostronnej limfadenektomii z podwiązaniem żyły szyjnej wewnętrznej z powodu chłoniaka nieziarniczego rozlanego z dużych komórek B (str. 53 – 55) Agnieszka Kiszka, Edyta Koman, Beata Gajda, Agnieszka Kalinowska, Karolina Cegłowska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak Optic Disc Oedema as a Result of Unilateral Lymphadectomy with Jugular Vein Ligation Due to Diffuse Large B-cell Lymphoma
Oczne manifestacje zmian ekspansywnych w okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych (str. 56 – 68) Dorota Pożarowska 1 , Anna Stępniak 2 , Anna Panasiuk 2 , Tomasz Żarnowski 1 Ocular Manifestations of Space occupying Lesions in the Chiasmal Region
Guz rzekomy mózgu – objawy okulistyczne (str. 69 – 72) Beata Gajda 1 , Edyta Koman 1 , Agnieszka Kalinowska 1 , Ewelina Cisek 1 , Agnieszka Kiszka 1 , Katarzyna Michalska-Małecka 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Anselm G. Juenemann 3 , Robert Rejdak 1 Pseudotumor Cerebri – Ophthalmological Symptoms
Zespół Tersona – patogeneza i leczenie (str. 73 – 75) Edyta Koman 1 , Beata Gajda 1 , Agnieszka Kiszka 1 , Ewelina Cisek 1 , Agnieszka Kalinowska 1 , Katarzyna Michalska-Małecka 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Anselm G. Juenemann 3 , Robert Rejdak 1 Terson’s Syndrome – Pathogenesis and Treatment
Herpetyczne zapalenie rogówki. Część I. Charakterystyka zakażenia wirusem, klasyfikacja zapalenia i czynniki ryzyka jego nawrotów. Aktualne wytyczne Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (str. 76 – 78) Maja Waszczyk-Łączak 1 , Justyna Izdebska 1,2 , Anna M. Ambroziak 1,3 Herpes Simplex Virus Keratitis. Part I. Characterization of the Contagion, Classification and Risk Factors for Inflammation Recurrence. Current Guidelines from the American Academy of Ophthalmology
Herpetyczne zapalenie rogówki. Część II. Postępowanie. Aktualne wytyczne Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (str. 79 – 82) Maja Waszczyk-Łączak 1 , Justyna Izdebska 1,2 , Anna M. Ambroziak 1,3 Herpes Simplex Virus Keratitis. Part II. Treatment. Current Guidelines from the American Academy of Opthalmology
Tablice M-charts jako narzędzie do ilościowej oceny metamorfopsji w przebiegu makulopatii (str. 83 – 85) Ewelina Cisek 1,2 Agnieszka Cisek 1,2 , Katarzyna Michalska-Małecka 3 , Dorota Borowicz 1 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Anselm G. Juenemann 4 , Robert Rejdak 1 M-charts as a Tool for Quantity Evaluation of Metamorphopsia in Macular Diseases
Środki konserwujące zawarte w kroplach stosowanych do leczenia neuropatii jaskrowej – konieczne czy szkodliwe? (str. 86 – 88) Marta Misiuk-Hojło 1,2 Aneta Hill-Bator 2 Preservatives in Anti-glaucoma Eye Drops: Necessary or Harmful?
Zapalenie wnętrza gałki ocznej (str. 89 – 95) Milena Kozera, Mariusz Kosatka, Adam Kluś, Marek Rękas Endophthalmitis
Ocena wyników leczenia zmętnienia torebki tylnej za pomocą kapsulotomii tylnej okrężnej wykonanej w czasie fakoemulsyfikacji (str. 96 – 102) Monika Aniukiewicz 1 , Maria Liwacz 2 , Sławomira Fenger-Woźnicka 1 , Anna Dziedzic 2 , Milena Kozera 3 , Marek Rękas 3 , Maciej Karolkiewicz 1 Evaluation of the Results of Posterior Capsule Opacification Treatment During Phacoemulsification with Posterior Circular Capsulotomy
Bezsoczewkowość pooperacyjna i pourazowa – metody fiksacji wszczepu wtórnego (str. 103 – 106) Dariusz Haszcz 1 , Agnieszka Kalinowska 1 , Katarzyna Michalska-Małecka 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Anselm G. Juenemann 3 , Robert Rejdak 1 Secondary Intraocular Lens Implantation in Postoperative and Posttraumatic Aphakia